„Akceptacja Siebie. Droga rozwoju osobistego” – rekolekcje 2021

Przeczytaj, zanim się zgłosisz!

„Akceptacja Siebie” to rekolekcje pogłębiające dla tych, którzy przeżyli już pierwsze spotkanie z tematyką uzdrowienia wewnętrznego. W trakcie rekolekcji zakłada się, że wszyscy uczestnicy znają podstawowe pojęcia i metodę uzdrowienia wewnętrznego oraz podjęli wysiłek „pierwszego” przebaczenia przez decyzję woli. Zakłada się również, że uczestnicy znają kerygmat oraz przyjęli Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela (REO, Filip, Nowe Życie itp.). Będziemy bowiem poruszać także wokół tych zagadnień.

Dlatego też do udziału w tych rekolekcjach wymagany jest wcześniejszy udział w dowolnych rekolekcjach o uzdrowieniu m.in. tygodniowe „Uzdrowienie Wspomnień”, „Uzdrowienie Zranień” w Skierkowiźnie (nie mniej niż 5-6 spotkań), kurs SNE „Rafael”, Ćwiczenia Ignacjańskie (I Tydzień), sesje poświęcone uzdrowieniu i przebaczeniu. Natomiast nie jest wymagana przynależność do grupy modlitewnej.

Ze względu na tematykę przyjmuje się osoby powyżej 18 lat. Osoby 16-18 lat mogą uczestniczyć w rekolekcjach z rodzicem lub za jego pisemną zgodą. Dzieci młodsze NIE przyjmujemy. Prosimy, aby uczestnicy na czas rekolekcji zorganizowali opiekę nad dzieckiem w swoim domu.

Uczestnik zobowiązuje się do udziału w CAŁOŚCI rekolekcji – niedopuszczalne są sytuacje uczestnictwa tylko w niektórych dniach albo niektórych częściach programu.

Uwaga! Pierwszeństwo zgłoszeń ma Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Strumienie Nadziei”, Parafianie parafii Skierkowizna oraz osoby regularnie uczestniczące w podejmowanej tu formacji /tzn. „Uzdrowienie Zranień”, REO, Anielski Dzień Skupienia, Msze święte z modlitwą o uzdrowienie, „Miłość Miłosierna”, „Przez Maryję do miłości Ojca”, rekolekcje o spowiedzi „Podróż do wolności”, rekolekcje małżeńskie/. Pozostałe osoby prosimy o kontakt w celu upewnienia się co do ilości wolnych miejsc. Ze względu na różne obostrzenia obowiązuje limit miejsc.

Jak się zgłosić?

Zapisujemy się przez wypełnienie formularza: kliknij, aby przejść do formularza

Po potwierdzeniu przez organizatora wolnego miejsca i przyjęcia na rekolekcje obowiązuje wpłata „wpisowego” – 40 zł/osoba na poczet posiłków. Od 20.09 „wpisowe” jest bezzwrotne.

O czym są rekolekcje „Akceptacja Siebie”?

Jest to dalsza część drogi uzdrowienia wewnętrznego, na której zatrzymujemy się nad zranieniami, które zostały już dotknięte Bożą miłością, lecz ciągle wpływają na nasz obraz samego siebie. Wstydzimy się swoich braków, przyjmujemy pozory i nakładamy maski, staramy się na siłę upodobnić do swego otoczenia, podejmujemy niewłaściwe wybory oparte na zmiennych stanach emocjonalnych. Człowiek, który nie akceptuje swego życia, powołania i siebie, jest sfrustrowany, zgorzkniały, narzekający, często popada w niesłuszne poczucie winy albo wręcz przeciwnie przyjmuje postawę roszczeniową i uchyla się od odpowiedzialności. Nie czuje się pewnie, boi się tego, co nowe. Cierpi na tym on i jego najbliżsi.

Niezgoda na siebie i niechęć do własnego życia utrudnia prawdziwą miłość Boga i bliźniego. Gdy jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy i odkrywamy w tym dar Boga, pogodnie, łagodnie patrzymy na świat. Także pokora, która jest podstawą życia duchowego nie ma nic wspólnego ani z zaniżaniem swojej wartości, ani z poczuciem wyższości. Tylko dzięki prawdziwej pokorze rozwijamy się i czujemy się spełnieni.

Rekolekcje „Akceptacja Siebie” to metoda odkrywania swojej wartości i godności w świetle Słowa Bożego. Nie jest to czysto ludzki samorozwój, coaching, mowa motywacyjna. Nie jest to również metoda afirmacji, oddziaływania na podświadomość, NLP, które wymienia się pośród tzw. zagrożeń duchowych. Rekolekcje to odkrywanie, kim jestem w oczach Boga i otwarcie się na Jego łaskę, która dotyka sedna naszego problemu.

PS. „Akceptacja Siebie” w Skierkowiźnie NIE jest tym samym, co rekolekcje w Magdalence, jednak porusza to samo zagadnienie formacyjne.

Przybliżony plan rekolekcji (organizator zakłada możliwość zmiany pojedynczych punktów)

Przybliżony program „Akceptacji Siebie”

Co należy zabrać ze sobą?

  • notatnik oraz długopisy/ołówki
  • ciepłe ubranie /niektóre punkty programu mogą odbywać się na świeżym powietrzu/
  • przyjmowane lekarstwa
  • Pismo Święte
  • maseczkę /najlepiej parę do zmiany/ – płyny do dezynfekcji będą zapewnione na miejscu
  • ofiarę dobrowolną na koszty organizacyjne rekolekcji

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.