Kurs dla Narzeczonych

Każde rekolekcje to okazja do zbliżenia się do Pana Boga oraz do siebie nawzajem. Stawiamy przede wszystkim na budowanie pozytywnego obrazu małżeństwa i rodziny, uświadamianie sobie tego, jak ważne jest dbanie o miłość, uczenie się dialogu i rozeznania duchowego. Stawiamy na przyjęcie i zrozumienie, jak wielkim darem i przywilejem jest sakrament małżeństwa, który narzeczeni mają przyjąć – z omówieniem „praw i obowiązków”, które się z tym łączą. Język konferencji jest prosty, przyjazny w słuchaniu, nie wymagający dodatkowej wiedzy teologicznej ani psychologicznej, a dodatkowo „okraszony” opowieściami, historyjkami, anegdotami i odniesieniami do realnych doświadczeń par małżeńskich. Te przykłady zaczerpnięte są z wieloletniego, indywidualnego poradnictwa małżeńskiego i rekolekcji uzdrowienia wewnętrznego.

OPIS KURSU

Zajęcia prowadzone są przez kapłana – wieloletniego duszpasterza rodzin, parę małżeńską, doradcę życia rodzinnego (z aktualną misją kanoniczną Biskupa Płockiego) i nauczyciela naturalnego planowania rodziny.

Podczas zajęć używana jest metoda wykładowa (z użyciem multimediów) i warsztatowa (dynamiki i ćwiczenia w parach).

Program dotyka następujących zagadnień m.in.

  • bezpośrednie przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa (istota sakramentu, treść przysięgi, spowiedź przedślubna, przebieg liturgii)
  • psychologia rodzinna (budowanie więzi, różnice psychologiczne, sztuka dialogu, odpowiedzialne rodzicielstwo, przeciwdziałanie kryzysom)
  • teologia małżeństwa (apostolstwo rodziny, etyka małżeńska, modlitwa małżeńska, sakramenty w rodzinie)

W ramach kursu przewidziana jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania i udział w liturgii Mszy świętej. Chętni będą mieli także możliwość osobistej rozmowy z księdzem albo doradcą oraz zadawania im pytań.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Ze względu na okoliczności kurs odbędzie się w małym gronie – z zachowaniem zasad sanitarnych. Niewielka ilość uczestników sprzyja ponadto indywidualnemu traktowaniu każdej pary narzeczeńskiej.

Kurs realizowany jest przede wszystkim dla par narzeczonych pochodzących lub pobierających się w parafii Skierkowizna. Jeśli zostaną wolne miejsca (tylko pod tym warunkiem), przyjmiemy chętnych z najbliższych okolic. Nie zapewniamy bowiem noclegów.

Termin: 16-18 kwietnia 2021 r.

Przybliżony plan godzinowy kursu. Piątek od 17.00 do 21.00. Sobota od 10.00 do 20.00. Niedziela od 9.00 do 15.00.

Koszt kursu /materiały, posiłek, bufet, prelegenci/ wynosi 180 zł od pary.

Uwaga! Aby zaliczyć nauki przedmałżeńskie, wymagana jest na kursie obecność obojga narzeczonych, jak również aktywny udział obojga we wszystkich naukach i ćwiczeniach od początku do końca kursu. Świadectwo ukończenia kursu wymagane przy zawieraniu ślubu kościelnego otrzymają wyłącznie narzeczeni spełniający powyższe warunki.

Przypominamy, że w diecezji płockiej poza zaliczeniem kursu wymagane jest również odbycie dwóch rozmów z doradcą życia rodzinnego.

Liczba miejsc bardzo ograniczona! O przyjęciu na kurs decyduje m.in. ukończenie procesu rejestracji oraz kolejność zgłoszeń.

Proces rejestracji krok po kroku:

1/ Narzeczeni zgłaszają się do ks. Sławomira Wądołka, wysyłając e-mail na adres: skierkowizna[AT]onet.pl

2/ W odpowiedzi otrzymają ankietę informacyjną, którą powinni dokładnie wypełnić i podpisać.

3/ Do końca marca należy uiścić opłatę za kurs osobiście lub przelewem na konto parafii. Jeśli narzeczeni zrezygnują z kursu po 9 kwietnia, nie zwracamy wpłaconej sumy.

SŁOWO OD DUSZPASTERZA

Jako wieloletni duszpasterz rodzin i autor wielu serii rekolekcji małżeńskich mogę zapewnić narzeczonych, że przygotowane dla nich nauki i dynamiki są nastawione na praktykę: nie moralizowanie, nie teoretyzowanie, ale dawanie konkretnych wskazówek na dalsze lata wspólnego życia.

W duszpasterstwie rodzin poznałem różne metody i sposoby prowadzenia zajęć, wyciągając z nich to, co najlepsze. Mam tu na myśli m.in. sesję KANA Équipes Notre-Dame, Domowy Kościół (Oazę Rodzin), Spotkania Małżeńskie, Drogę Neokatechumenalną, Formację Rodzin przy Odnowie w Duchu Świętym, kurs Alpha dla Małżeństw…

Na podstawie obszernej znajomości tematu uzdrowienia zranień podejmę też pewną nowość, jeśli chodzi o kursy dla narzeczonych. Temat: „Moja historia (dom rodzinny, zranienia okresu dzieciństwa i młodości) a jej wpływ na budowanie szczęśliwego małżeństwa” to zagadnienie niezwykle delikatne, ale bardzo ważne. W tym temacie nie będzie dzielenia dla psychicznego komfortu uczestników, a ewentualne pytania lub problemy można będzie poruszyć w rozmowie indywidualnej (zapewniamy absolutną dyskrecję!) albo podczas spowiedzi sakramentalnej.

Rekolekcje małżeńskie, które prowadziłem, cieszyły się popularnością i mnóstwem dobrych opinii. Bardzo pozytywne słowa odbiorców wielokrotnie słyszałem, głosząc rekolekcje małżeńskie w dziesiątkach parafii w diecezji płockiej i nie tylko. Właśnie dlatego pełen nadziei zapraszam pary narzeczonych na kurs przedmałżeński do Skierkowizny. Ufam, że tak przeprowadzone kurso-rekolekcje będą dla Was zachętą i dopingiem do korzystania z formacji małżeńskiej po ślubie.

Nie możesz skopiować treści tej strony.