Ogłoszenia i komunikaty

Dziś II Niedziela Zwykła. Czy gotów jestem, jak uczniowie, zostawić wszystko, aby lepiej poznać Chrystusa?

Ks. Biskup zarządził w całej diecezji „Dzień Solidarności z Chorwacją„. Na przełomie roku w stolicy kraju miały miejsce dwa silne trzęsienia ziemi. Wiele osób jest pozbawionych dorobku całego życia, są również ofiary śmiertelne i setki rannych. Ofiary składane dziś do puszek są przeznaczone na pomoc Chorwacji.

Wizyta duszpasterska „kolęda” rozpoczęła się 2 stycznia u rodzin, które wyraziły chęć przyjęcia kapłana. Bóg zapłać za wszystkie deklaracje kolędowe. Kolejność wiosek będzie co tydzień podawana w „Skarbczyku”.

Zachęcam się do włączenia w inicjatywę Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Inicjatywa „W 2021 r. modlę się o powołania” jest odpowiedzią na Chrystusowe wezwanie: „Proście Pana Żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje” (por. Łk 10,2). Więcej informacji po kliknięciu w LINK.

Zapraszam w niedzielę 17 stycznia o 18.00 na koncert pieśni bliskowschodnich z serca Betlejem, które wyśpiewa nam pani Sylwia Hazboun. Wśród śpiewanych utworów będą m.in. pieśni w języku Pana Jezusa, czyli po aramejsku oraz orientalna muzyka chrześcijańska. Niektóre pieśni będą śpiewane po polsku, ale w aranżacji bliskowschodniej. Jest to naprawdę piękna muzyka. Zachęcam, aby już zaplanować sobie czas tym bardziej, że w tym roku nie będzie wystawianych w kościele jasełek ani spotkań opłatkowych. Potraktujmy to jako nasze wspólne świętowanie czasu Bożego Narodzenia.

Komunikat Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski nt. szczepionek przeciwko COVID-19.

Wobec szerokich dyskusji społecznych Zespół przygotował stanowisko na temat szczepionek, w oparciu o współczesny stan wiedzy medycznej i w świetle tradycyjnego nauczania Magisterium Kościoła oraz katolickiej teologii moralnej. Wyjaśnia poruszane niekiedy problemy szkodliwości szczepionek oraz ocenę korzystania ze szczepionek przygotowanych na bazie płodowych linii komórkowych podkreślając, że nie wszystkie szczepionki korzystały z tejże technologii. Mając na uwadze moralnie istotny problem związku szczepionek z aborcją, wskazuje na trzy stopnie odpowiedzialności:

1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji przeprowadzonej „sposób zamierzony jako cel lub środek”;

2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania „materiału biologicznego” pochodzącego z płodów abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt;

3) warunkowa odpowiedzialność osób korzystających z tych szczepionek.

NIE ponoszą winy osoby, które są przeciwne aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu ludzkiego materiału biologicznego, a także nie uczestniczą w procesie produkcyjnym tych szczepionek. Osoby te mogą jednak korzystać z tych szczepionek w trosce o swoje życie czy zdrowie. Osoby takie byłyby jednak winne moralnego poparcia dla tych szczepionek, technologii ich produkcji, jeżeli by je przyjmowały, mając do dyspozycji inne szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń.

W dalszej części dokument przypomina o indywidualnej i społecznej odpowiedzialności każdej osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie podejmować odpowiedzialne decyzje, gdyż to ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych osób. Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które są cytowane w kompetentnych opiniach czy wskazywane przez samych producentów szczepionek. Celem uniknięcia tych zagrożeń lub ich istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepionek, decyzja o ich przyjęciu, winna być konsultowana z kompetentnym lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób obciążonych przez określone choroby.

Całość dokumentu można przeczytać pod linkiem: STANOWISKO KEP.

REKOLEKCJE ADWENTOWE Z KS. PROF. ROMUALDEM JAWORSKIM – NAGRANIA

Bardzo dziękuję ks. prof. Romualdowi Jaworskiemu za obecność, modlitwę i umacnianie nas Słowem Bożym. Natomiast Parafianom dziękuję za udział w naukach adwentowych i liczne przystąpienia do sakramentów świętych.

Kazanie z dnia pierwszego.
Kazanie z dnia drugiego
Kazanie z dnia trzeciego

INNE

Zwróćmy też uwagę na porządek przy segregowaniu śmieci, aby wrzucać odpowiednie śmieci w odpowiednie boksy. Śmieci organiczne wyrzucamy do kompostownika, ale nie w worku foliowym. Worek powinien być w boksie „niesegregowalne”. Znicze posiadają różne elementy: należy je rozebrać i odpowiednio wrzucić: szkło do boksa „szkło”, wkłady do boksa „wkłady”, a resztę elementów plastikowych i metalowych do „niesegregowalne”. Cmentarz NIE JEST miejscem do wyrzucania śmieci spożywczych, budowlanych, meblowych itd., potem jest bałagan i ktoś to musi sprzątać (przy śmieciach spożywczych bezpańskie psy rozrywają worki i roznoszą śmieci wokół grobów). Zwracajmy uwagę, jeśli ktoś zachowuje się nagannie na terenie cmentarza, ponieważ jest to kwestia braku szacunku dla naszych zmarłych oraz braku szacunku dla Parafian, którzy troszczą się o porządek i ponoszą koszty wywozu śmieci.

Apel Policji o oszustwach na osobach starszych

Insp. Piotr Leciejewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy przekazał nam apel o następującej treści:
Policjanci często otrzymują zgłoszenia oszustw dokonanych na szkodę osób starszych. Metoda, którą posługują się przestępcy doczekała się swojej nazwy. Określana jest „oszustwem na wnuczka” lub „oszustwem na policjanta”. Oszuści dzwonią do starszych osób na telefony stacjonarne. Przedstawiają się jako policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzący tajną akcję. Bywa, że oszuści udają wnuka, wnuczkę bądź innego krewnego. Przestępcy, oszukując swoje ofiary, wymyślają różne historie. Przedstawiając się za wnuka udają, że spowodował on wypadek drogowy i potrzebne są pieniądze na leczenie, na naprawę samochodu, albo na „załatwienie sprawy”. W takich przypadkach po pieniądze zgłosić się ma kolega „wnuka”, czyli ktoś, kogo ofiara nie zna.
Nasiliły się również przypadki, w których oszuści twierdzą, że policja prowadzi tajną akcję przeciw hakerom i pieniądze zgromadzone w banku są zagrożone. Przestępcy twierdza nawet, że pracownicy banków są w zmowie z przestępcami, dlatego nie wolno im ufać. W ten sposób nakłaniają seniorów do wypłaty pieniędzy i przekazanie ich rzekomym policjantom. Nakłaniają także starsze osoby do zakładania nowych kont w banku, po czym każą im przelać pieniądze z lokat na nowo założony rachunek, do którego oni mają dostęp. Wiele osób straciło w ten sposób oszczędności, a nawet zaciągnęło kredyty, które muszą spłacać.
Apelujemy, aby nie działać pochopnie kiedy zgłasza się ktoś, kogo nie znamy i chcemy mu przekazać pieniądze! Należy pamiętać o tym, że policjanci nigdy nie poproszą o przekazanie pieniędzy lub zaciągnięcie kredytu. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy upewnić się, że przerwaliśmy połączenie telefoniczne i natychmiast powiadomić Policję.

INNE:

Rekolekcje można nadal odsłuchać na naszym kanale YT.

Modlitwa do św. Rocha

Chwalebny Patronie nasz, święty Rochu, któryś przez swe wspaniałomyślne i ofiarne poświęcenie na służbę chorym i przez ustawiczne modły wyjednywałeś u Pana Boga ustanie zarazy morowej we wszystkich miejscach, gdzie przebywałeś, uchroń nas przez swe przemożne wstawiennictwo u Boga od wszelkiej zarazy, błędu i grzechu, od chorób  zaraźliwych,  niemocy ciała i wyjednaj nam u Boga ducha ofiarności i poświecenia dla naszych cierpiących braci.  Chwała Ojcu…

Nie możesz skopiować treści tej strony.