OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dziś przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Święcimy wodę, kredę i kadzidło na wszystkich Mszach świętych. Niech błogosławieństwo i łaska Bożego Dzieciątka ogarnia nasze domy, rodziny, gospodarstwa, miejsca pracy. Taca z uroczystości przeznaczona jest na cele misyjne.

W tym tygodniu przeżywamy następujące wspomnienia liturgiczne:

  1. w poniedziałek św. Lucjana, kapłana i męczennika
  2. w czwartek św. Grzegorza z Nyssy, biskupa
  3. w niedzielę Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres liturgiczny Bożego Narodzenia (w tradycji polskiej kolędy możemy śpiewać do 2 lutego)

Kontynuujemy wizytę duszpasterską zwaną popularnie „kolędą”. W tym tygodniu:

1/ w poniedziałek 07.01 od 10.00 – Kobylaki Wólka i Petrusy

2/ we wtorek 08.01 od 9.00 – Romany Janowięta

3/ w piątek 11.01 od 10.00 – Kaki Mroczki strona lewa

4/ w sobotę 12.01 od 10.00 – Kaki Mroczki strona prawa

Dziękuję za wszystkie dotychczasowe spotkania kolędowe i życzliwość Parafian.

W poniedziałek 07.01 spotkanie opłatkowe Wspólnoty „Strumienie Nadziei” – Msza o godz. 18.30, potem spotkanie w salce.

Zachęcam Parafian do dalszego zgłaszania się do posługi lektora (czytanie) lub kantora (śpiew psalmu) podczas Mszy świętych.

Diecezjalny Dzień Młodych

 W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

W programie spotkania znajdzie się: Msza św., czas na sakrament spowiedzi, konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę „Mocni w Duchu”, krótka transmisja z Panamy i pozdrowienia od młodzieży z naszej diecezji oraz spotkanie integracyjne. Dla każdego z uczestników będzie przygotowany posiłek. Początek spotkania o godz. 15:00.

Wydarzeniu będą towarzyszyły relikwie św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.

Ks. Krzysztof Ruciński
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Proszę o zgłoszenie się 5 osób (od 8 klasy wzwyż) na zorganizowany wyjazd na to wydarzenie. Zgłosić się trzeba najpóźniej do 16 stycznia, podając: imię i nazwisko, adres i pesel.

Wyjazd odbędzie się spod Fary w Przasnyszu 26 stycznia o godz. 12.30.  Koszty transportu młodzieży pokrywa Parafia. Na miejscu zapewniono ciepły posiłek, ale ze względu na długą trasę, warto wziąć ze sobą kanapki i coś do picia.

ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA – akcja poświęcona jest zbieraniu pamiątek związanych z historią naszej wspólnoty parafialnej.

Jest ona adresowana do wszystkich osób mieszkających na terenie parafii oraz do rodzin, których dziadkowie, pradziadkowie, rodzice mieszkali na tych terenach w XX wieku.

Bardzo proszę, abyście wszyscy poszperali w swoich rodzinnych archiwach i odszukali zdjęcia mające związek z parafią Skierkowizna. Szczególnie cenne są zdjęcia przedstawiające budowę kościoła, przewiezienie do Skierkowizny, dawny wygląd wnętrza oraz prace nad jego odnowieniem, poświęcenie cmentarza, odpusty oraz wydarzenia parafialne, wizytacje biskupie, budowę plebanii, portrety dawnych duszpasterzy itd.

Zdjęcia można mi przesyłać e-mailowo na adres: skierkowizna@onet.pl lub przynieść kopię osobiście do kościoła. Jest też możliwość wykonania kopii zdjęcia na plebanii, oryginały zwracam właścicielom.

Apeluję również o spisanie wspomnień osób starszych w rodzinie dotyczących ciekawych sytuacji i wydarzeń z historii kościoła. Młodzi niech pomogą dziadkom spisać ich wspomnienia np. na komputerze (to okazja do pięknych rodzinnych spotkań). Najciekawsze nagramy na kamerę. Pliki ze wspomnieniami można również dostarczać mi e-mailowo.