Pogrzeb Księdza Kanonika Sylwestra Szadkowskiego 1 marca 2016 roku