„RELACJE RODZINNE”

REKOLEKCJE O RODZINIE

Rodzina to szerokie pojęcie. To nie tylko relacja małżeńska czy rodzicielska, ale to również relacje z rodzicami, rodzeństwem, teściami, kuzynami, bliższymi oraz dalszymi krewnymi… Każdy człowiek żyje w rodzinie, nawet jeśli swojej własnej nie założył. Rekolekcje dla rodzin kojarzą się zazwyczaj z problematyką małżeńską i wychowaniem dzieci, ale to tylko jedno z wielu zagadnień duszpasterstwa rodzin.

Kierowani światłem Ducha Świętego i sugestiami przyjaciół, adresujemy rekolekcje rodzinne do wszystkich, niezależnie od stanu życia: par małżeńskich lub „połówek”, panien i kawalerów, osób w związkach nieformalnych, rozwiedzionych i owdowiałych. W rekolekcjach mogą też uczestniczyć osoby konsekrowane, które jak wszyscy mają rodzinne relacje.

W rekolekcjach pochylimy się nad tematami uniwersalnymi dla każdej osoby: jedność w rodzinie, budowanie więzi, rodzinne „kairos”, trudne lub naderwane relacje z bliskimi krewnymi, przebaczenie, „dom przyjaciół”. Przede wszystkim będziemy poruszać się w tematyce biblijnej i odkrywać mądrość księgi Pisma Świętego, co Bóg chce nam powiedzieć o naszych relacjach i jakich rad nam udzielić.

W tematyce i dynamikach rekolekcji odnajdą się tak samo małżonkowie, jak i również osoby samotne. Pamiętam, jak w jednej z parafii miałem w ramach rekolekcji wygłosić też nauczanie w klasztorze klauzurowym. Nie spodziewałem się tego, a więc zacząłem siostrom wykładać naukę o rodzinie. Mniszki bardzo mocno przeżyły to nauczanie, co potwierdziły późniejsze rozmowy i spowiedzi. Są takie tematy rodzinne, które poruszają każdego, bez względu na stan.

***

Termin: 19-21 sierpnia 2022 r. (piątek – niedziela)

Rekolekcje będzie prowadzić dr hab. Mieczysław Guzewicz – mąż, ojciec trojga dzieci, pracuje jako katecheta w liceum. Jest konsultorem Rady ds. Rodziny przy Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Zielonej Górze. Od lat prowadzi konferencje, rekolekcje, wykłady dla duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, narzeczonych, środowisk medycznych, małżonków i rodziców. Autor wielu książek: „Klękamy z Tobiaszem i Sarą”, „Miłość małżeńska może być piękna”, „Jezus wzorem i źródłem mocy dla mężczyzny”, „Małżeństwo na krawędzi”.

Opieka duchowa i współprowadzenie – ks. Sławomir Wądołek, duszpasterz rodzin.

***

Ramowy plan rekolekcji

Piątek

17.00 Zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie

18.00 Msza święta, po niej medytacja przed Najświętszym Sakramentem

20.15 Zamknięcie dnia

Sobota

Rozpoczęcie o 09.30 modlitwą „Błogosławię mojej rodzinie”.

Zakończenie przed Mszą świętą.

19.00 Msza święta z modlitwą o uzdrowienie (dla wszystkich)

Niedziela

9.30 Modlitwa poranna

Czas warsztatowy

12.00 Msza święta

13.00 Podsumowanie

13.30 Obiad

***

Informacje praktyczne

Potwierdzeniem udziału w rekolekcjach jest zaliczka na posiłki 50 zł/os., wpłacona na konto bankowe. Dzieci poniżej 14 lat – 25 zł za posiłki. Ofiara za udział w rekolekcjach, wpłacana na miejscu, jest dobrowolna.

Rekolekcje w formie dochodzącej. Nie zapewniamy noclegów. Można jednak korzystać z usług pobliskiego hotelu.

Przewidziana jest opieka nad dziećmi. W zgłoszeniu należy koniecznie podać, ile dzieci zabieracie na rekolekcje i w jakim są wieku.

Przewidziany jest czas wolny na relaks na łonie przyrody oraz możliwość rozmów, spowiedzi, modlitwy wstawienniczej dla osób chętnych.

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.