Ogłoszenia i komunikaty

PIELGRZYMKA DO WILNA

W dniach 20-21 sierpnia 2022 r. parafia Skierkowizna organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie.

Ramowy program zwiedzania:
1 dzień. Wilno – 6 godz. zwiedzania, w trakcie Msza św.
Kościół św. Piotra i Pawła („perła” wileńskiego baroku) – domek siostry Faustyny Kowalskiej na Antokolu (tu została podyktowana KORONKA).
Msza św. w Ostrej Bramie
Ostra Brama (kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej) – Cerkiew św. Ducha – rokokowa brama bazylianów i klasztor, w którym więziono filomatów – ratusz (tu był dyrygentem S. Moniuszko) – dawna dzielnica żydowska – spacer urokliwymi zaułkami wileńskimi (miejsca związane z A. Mickiewiczem, J. Słowackim, J.I. Kraszewskim, S. Moniuszką, Cz. Miłoszem) – Uniwersytet Wileński – Alumnat i inne czarujące podwórka – pałac prezydencki – katedra św. Stanisława (nekropolia królów polskich) – zakątek gotycki i pomnik A. Mickiewicza- Zarzecze z pięknymi mostkami.
2 dzień. Wilno – Troki – 7 godz. zwiedzania – planowana Msza św.
Panorama miasta ze Wzgórza Trzech Krzyży – cmentarz na Rossie (spoczywa tu wielu wybitnych Polaków).
Przejazd do Trok – 30 km od Wilna. Zamek gotycki na wyspie (z zewnątrz) – zapoznanie się z historią i życiem Karaimów (domy karaimskie, kienessa, degustacja kibinów) – kościół Witoldowy ze słynnym obrazem Matki Boskiej Trockiej) – pałac Tyszkiewiczów w Zatroczu (z zewnątrz) – zakup pamiątek.

Zapisy u ks. Proboszcza. Można zapisać się w zakrystii po każdej Mszy świętej lub wiadomość prywatną na Facebooku. Przy zapisie wpłacamy kwotę w złotówkach, a w autokarze dopłacamy 50 euro (pieniądze trzeba wymienić w kantorze przed wyjazdem). Do ubezpieczenia potrzebny będzie numer PESEL.

Koszt: 150 zł + 50 euro / cena za osobę / przy komplecie

Cena obejmuje: przejazd, ubezpieczenie, nocleg ze śniadaniem w 3*** hotelu, obiadokolację w restauracji 1. dnia, obiad regionalny 2. dnia, tour guide, podatek miejski, koszt przewodnika (rezerwacja przewodnika już jest dokonana). Mniejsza liczba uczestników oznacza wzrost kosztów.

Pozostałe informacje (godzina wyjazdu, informacje praktyczne zostaną podane później).

PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

Trwają zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę oraz na pielgrzymkę duchową. Przy zapisie na pielgrzymkę duchową składamy dobrowolną ofiarę, która będzie przekazana do Biura Pielgrzymkowego Diecezji Płockiej.

1) Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę wyruszy pod hasłem: „Powróćmy na Eucharystię”. W tym roku nawiązujemy do programu duszpasterskiego w Kościele w Polsce. Rekolekcje w drodze będą okazją do odnowienia i pogłębienia pobożności eucharystycznej.

2) Pielgrzymka wyruszy z Katedry Płockiej, 6 sierpnia 2022 r. po Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego o godz. 6.00. Trasa Pielgrzymki została podzielona na 9 etapów (około 30 km dziennie). Wejście na Jasną Górę będzie 14 sierpnia 2022 r. w godzinach porannych (7.30-8.15).

3) Opłata pielgrzymkowa, wynosi: 120 zł od każdego uczestnika Pielgrzymki. Dzieci do 13 lat płacą 100 zł. Opłata ta przeznaczona jest na: przewóz bagażu, ubezpieczenia (OC i NW), leki i środki medyczne, sanitariaty /toi-toi/, funkcjonowanie kuchni pielgrzymkowej oraz innych służb /opłaty samochodów, które wynajmujemy/, identyfikatory pielgrzymkowe, koszulki w kolorze grupy, Książeczki Pielgrzyma i inne materiały organizacyjne. Z kierowcą samochodu bagażowego trzeba uzgodnić i dodatkowo opłacić przewóz bagażu z Częstochowy oraz materiałów nietypowych, np. butli gazowej (nie wolno pakować jej do plecaka, by nie narażać na niebezpieczeństwo samozapłonu!). Pielgrzymi uiszczają wpisowe i opłatę za bagaż przy zapisie. Bagaż osobisty oddaje się do samochodu swojej grupy, zatrzymując przy sobie tylko te rzeczy, które będą potrzebne w czasie drogi. Kierowca samochodu bagażowego odpowiada za transport bagażu oddanego pod jego zarząd. Osoby, które zamierzają wziąć udział w niecałej Pielgrzymce (np. w weekend) i dołączają w trakcie Pielgrzymki zobowiązane są do zgłoszenia się do Służby Informacji po przybyciu na trasę.

4) Zapraszamy do duchowego pielgrzymowania wszystkich tych, którzy z racji choroby, pracy bądź innych przyczyn nie mogą pójść pieszo. Pragniemy w ten sposób utworzyć wielką wspólnotę modlitewną, która będzie wspierać wszystkich wędrujących w tak ważnych intencjach Kościoła, Ojczyzny, rodzin i osobistych. Na pątniczym szlaku będziemy pamiętać o duchowych pielgrzymach, m.in. wysyłając pozdrowienia z trasy. Zapisy na Pielgrzymkę Duchową organizują w swoich parafiach miejscowi duszpasterze, sporządzając listę z danymi (nazwisko i imię, dokładny adres z kodem, parafia) i przekazując ją do Biura Informacji Pielgrzymkowej. Przy zapisie Duchowi Pielgrzymi składają dobrowolną ofiarę. Duchowi Pielgrzymi otrzymają specjalnie przygotowany modlitewnik z rozważaniami na każdy dzień wraz z dokładną trasą pielgrzymki. Podczas dziewięciu dni pielgrzymki zachęcamy Duchowych Pielgrzymów do udziału w codziennej Mszy św.

Ważne informacje dla pieszych pielgrzymów można przeczytać na stronie PIELGRZYMKA.

SIERPIEŃ – MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

(…) Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał do troski o trzeźwość narodu i jak sam podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu”. (…)

Pełen tekst Apelu bpa Tadeusza Bronakowskiego można przeczytać TUTAJ.

Nie możesz skopiować treści tej strony.