Ogłoszenia i komunikaty

Dziś Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Poproszę Jezusa, aby tchnął we mnie Ducha nieugaszonego pragnienia, bym zawsze Go pragnął i otwierał się na Jego moc. Będę trwał w modlitwie serca: „Jezu, pomóż mi kierować się natchnieniami Twojego Ducha!”.

W środę 26 maja pierwsze spotkanie rekolekcyjnePrzez Maryję do miłości Ojca„. Osoby zainteresowane zapraszamy już na Mszę świętą o 18.30.

Nabożeństwa majowe w Skierkowiźnie: w dni powszednie przed Mszą świętą o 16.00, w sobotę przed Mszą poranną, a w niedzielę przed Mszą o godz. 12.00. Zapraszam dzieci, młodzież, kandydatów do bierzmowania i wszystkich Parafian.

Trwa czas poświęcenia pól. Sołtysów wsi prosimy o kontakt w sprawie ustalenia terminu poświęcenia.

Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót o. Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty. Kliknij.

List Biskupa Płockiego na Dzień Matki.

Szanowne Panie, Drogie i Kochane Matki!

Majowe słońce, a także budząca się do życia przyroda, wybuchająca kolorami kwiatów, zapachami ziół i różnymi odcieniami pełnej nadziei zieleni niejako samoistnie prowadzą myśli ku naszym kochanym Mamom, które 26 maja obchodzą w Polsce swoje święto. Tego dnia ze szczególną wdzięcznością śpiewamy nabożeństwo majowe i odmawiamy codzienny pacierz, dziękując Bogu za serce każdej Matki, pod którym rozwinęło się i wzrastało niewinne życie ludzkie. Kiedy w tych dniach chwalimy Matkę nieskalaną, najczystszą, Matkę miłosierdzia, nadziei, Matkę Kościoła, przez Jej wstawiennictwo modlimy się za Was, Kochane Mamy, aby codzienny trud wychowania dzieci, podtrzymywanie ogniska domowego, łączenie obowiązków domowych z pracą zawodową były wsparte Bożą pomocą. Do tysięcy pozdrowień, telefonów, wiadomości mailowych i smsów, płynących w tych dniach do Drogich Mam, pragnę dołączyć moją modlitwę i serdeczne słowo. Pamięcią ogarniam również wszystkie zmarłe Matki, które ofiarnie służyły Bogu, Kościołowi i narodowi polskiemu, realizując swoje macierzyńskie powołanie.
Trwa Rok Rodziny Amoris laetitia, ogłoszony z woli Ojca Świętego Franciszka w całym Kościele katolickim z okazji 5. rocznicy publikacji adhortacji Amoris laetitia, by przygotować nas na X Światowe Spotkanie Rodzin w Rzymie w 2022 r., a także zwrócić uwagę na kwestie małżeństwa i rodziny. „Społeczeństwo bez matek – stwierdza Franciszek – byłoby społeczeństwem nieludzkim, ponieważ matki zawsze, również w najgorszych momentach, potrafią dawać świadectwo czułości, poświęcenia, siły moralnej. Matki często przekazują również najgłębszy sens praktykowania religii: pierwsze modlitwy, pierwsze gesty pobożności, których uczy się dziecko […]. Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, lecz wiara straciłaby sporą część swojego prostego i głębokiego ciepła” (AL 174).
Niech najbliższe dni będą dla wszystkich okazją do refleksji nad zadaniami i rolą matek w Kościele i społeczeństwie. Oby coraz więcej polskich dziewcząt odkrywało powołanie do założenia rodziny i macierzyństwa, przekazywania dzieciom wartości i wiary. Niech kobietom nie zabraknie również sił do realizacji macierzyństwa duchowego w życiu zakonnym, konsekrowanym i wdowieństwie.
Wszystkim Kochanym Mamom z serca błogosławię, przyzywając orędownictwa Maryi:

„Matko, która nas znasz,

z dziećmi Twymi bądź!

Na drogach nam nadzieją świeć,

z Synem Twym z nami idź!” (Litania do Matki Boga i ludzi).
Płock, dnia 23 maja 2021 r.  W uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wasz Biskup Piotr

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązek udziału w spisie dotyczy KAŻDEGO! Aplikacja spisowa jest dostępna na stronie internetowej https://spis.gov.pl/. Wprowadzane podczas spisu dane będą odpowiednio zabezpieczone i widoczne wyłącznie dla upoważnionych pracowników statystyki publicznej. Informacje o konkretnych osobach nie będą nikomu udostępniane. Gwarantuje to tajemnica statystyczna i groźba konsekwencji prawnych.

Modlitwa do św. Rocha

Chwalebny Patronie nasz, święty Rochu, któryś przez swe wspaniałomyślne i ofiarne poświęcenie na służbę chorym i przez ustawiczne modły wyjednywałeś u Pana Boga ustanie zarazy morowej we wszystkich miejscach, gdzie przebywałeś, uchroń nas przez swe przemożne wstawiennictwo u Boga od wszelkiej zarazy, błędu i grzechu, od chorób  zaraźliwych,  niemocy ciała i wyjednaj nam u Boga ducha ofiarności i poświecenia dla naszych cierpiących braci.  Chwała Ojcu…

Nie możesz skopiować treści tej strony.