REO 2022

Plakat Rekolekcji Ewangelizacyjnych w Skierkowiźnie

Jak wygląda przebieg Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy?

REO to 8-tygodniowe rekolekcje, które przede wszystkim przeżywasz w swojej codzienności. Pomocą w nich są kartki z medytacjami biblijnymi, które towarzyszą Ci na każdy dzień ewangelizacji osobistej. Rozważania pomogą Ci zaplanować codzienną, kilkunastominutową modlitwę w duchu przeżywanych rekolekcji.

Raz w tygodniu uczestnicy REO – wraz z kapłanem, prowadzącymi, animatorami grup – spotykają się w świątyni na wprowadzeniu do kolejnego tygodnia. Spotkanie formacyjne to czas wspólnej modlitwy, dzielenia się wiarą i radosnego uwielbienia. W czasie każdego spotkania będzie przeznaczony czas na wysłuchanie świadectwa zaproszonego gościa oraz katechezę kapłana prowadzącego.

Spotkanie rozpoczynać się będzie ZAWSZE Mszą świętą o 18.30. Eucharystia przewidziana jest „dla chętnych„. Jednak dobrze byłoby, aby osoby uczestniczące w REO – w miarę swoich możliwości – starały się być na Mszy świętej i przystępowały do Komunii Świętej. Spotkanie formacyjne rozpocznie się około 19.00. Będzie to już czas letni, okres wiosenny, więc na zewnątrz nie będzie ciemno.

Pierwsze spotkanie REO odbędzie się 21. kwietnia 2022 roku (czwartek) w Skierkowiźnie koło Przasnysza, przepięknej „drewnianej bazylice”. Kolejne spotkania będą odbywać się w dniach: 28. kwietnia, 5. maja, 12. maja, 19. maja, 26. maja, 2. czerwca, 9. czerwca. Łatwo można zauważyć, że nasze spotkania w Skierkowiźnie będą odbywać się więc w CZWARTKI w godzinach wieczornych.

Obok spotkań formacyjnych w przebiegu REO występują dwa duże i bardzo ważne nabożeństwa. Pierwsze to modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie, która odbywa się w formie modlitwy wstawienniczej indywidualnej. Zaplanowana jest ona na niedzielę 22 maja . Drugie ważne nabożeństwo to modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym (zwana też chrztem w Duchu Świętym albo wylaniem Ducha Świętego) – podstawowa modlitwa „inicjacyjna” we wszystkich ruchach charyzmatycznych. Ta modlitwa zaplanowana jest na początku czerwca. Szczegóły, godzina, informacje praktyczne będą podane uczestnikom REO na jednym ze spotkań.

Kliknij na obrazek, aby się zapisać!

Dlaczego warto?

Ewangelizacja osobista to pierwszy stopień formacji chrześcijańskiej. Przeżycie takich rekolekcji otwiera drogę do dalszego wzrostu duchowego: uzdrowienia wewnętrznego, głoszenia Ewangelii, posługiwania innym osobom w procesie ewangelizacji osobistej… Warto wspomnieć, że podczas wielu rekolekcji, kursów, dni skupienia wymaga się właśnie wcześniejszego uczestnictwa w takich rekolekcjach ewangelizacyjnych.

REO oparte jest na KERYGMACIE, czyli na prawdach, które stanowią istotę chrześcijaństwa. Kerygmat to początek relacji między człowiekiem a Bogiem. W początkach Kościoła był on głoszony osobom niewierzącym, a dzisiaj pomaga ludziom ochrzczonym na nowo odnaleźć drogę do Jezusa. Kerygmat rodzi wiarę i sprawia, że ludzie chcą uznać Jezusa Panem swego życia. Właśnie dlatego rekolekcje ewangelizacyjne polecane są zwłaszcza osobom, które mają poczucie oddalenia od Boga, przeżywają kryzys wiary, wydaje im się, że zbyt słabo Go znają i chcieliby poczuć Bożą Miłość.

Dla osób, które myślą o rozpoczęciu formacji w ruchach charyzmatycznych albo już są w jakiejś wspólnocie, REO jest formą „inicjacji”, czyli wprowadzenia w doświadczenie życia w Duchu Świętym. Po nich łatwiej będzie Ci zrozumieć, czym są charyzmaty, po co modlimy się o uzdrowienie i uwolnienie, jaką rolę w moim życiu odgrywa przebaczenie, jak modlić się w Duchu Świętym? itd. Wiele osób zaznacza, że przeżycie REO podarowało im „nowe życie”, które zapoczątkowało pełne miłości i światła spotkanie z kochającym Ojcem.

Faktem są również liczne znaki Bożej łaski które Pan czyni dla wszystkich, którzy uznają Go swoim jedynym Panem i Zbawicielem. Podczas choćby ostatniego REO w Skierkowiźnie Bóg uzdrawiał ludzi z chorób serca, rwy kulszowej, uwalniał od bólów różnego pochodzenia, od lęków, od nałogów, a przede wszystkim uzdrawiał wewnętrznie, pozwalając wielu osobom doświadczyć Swojej Ojcowskiej miłości. Szczególnie zachęcam na REO osoby, które regularnie uczestniczą w Mszach św. z modlitwą o uzdrowienie.

REO można przeżywać wielokrotnie. Są osoby, które po iluś latach formacji wracają na tę podstawową drogę ewangelizacji osobistej, mądrzejsze o nowe doświadczenia duchowe, uważniejsze na głos Boga, aby jeszcze raz rozpalić w sobie pierwotną miłość.

Najczęściej zadawane pytania

Co to są grupy dzielenia? To kilkuosobowa wspólnota wiary zawiązana na czas trwania rekolekcji. Przewodzi jej osoba, która sama już wcześniej przeżyła REO i formuje się dalej we wspólnocie (animator). Zadaniem grupy jest wspierać się nawzajem w przeżywaniu rekolekcji, mobilizować do wytrwałości oraz ubogacać duchowym doświadczeniem osób. Podczas dzielenia każdy może powiedzieć tyle, ile chce i czuje. Nikt nikogo do niczego nie zmusza!

Kto prowadzi rekolekcje? Głównym prowadzącym jest ks. Sławomir Wądołek, doświadczony charyzmatyk i wieloletni opiekun grup Odnowy, także były koordynator diecezjalny Odnowy w Duchu Świętym. Więcej o prowadzącym TUTAJ. W posłudze wspiera go Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Strumienie Nadziei„. Natomiast w czasie nabożeństw ekipę prowadzącą wspomagają zaprzyjaźnieni kapłani oraz osoby z innych wspólnot.

Co będzie, jeśli nie będę mógł uczestniczyć w jakimś spotkaniu? Przede wszystkim proszę NIE nastawiać się, że nie będę mógł uczestniczyć na jakimś spotkaniu. Oczywiście, zdarzają się wypadki losowe, ale niech lęk przed nimi nie zamyka Cię na uczestnictwo w REO. Często spotykaliśmy się z sytuacjami, gdy Bóg w cudowny sposób rozwiązywał problemy związane z uczestnictwem w spotkaniach – osoba docierała na każde spotkanie! Gdyby jednak wydarzyło się coś nadzwyczajnego, co uniemożliwi Ci udział w spotkaniu, planujemy możliwość tzw. „zdalnego uzupełnienia” brakującej katechezy. Link do nagrania będzie wysyłany wyłącznie osobom zapisanym.

Nie mam czasu! Znam wielu ludzi, którzy ociągali się przed rekolekcjami ewangelizacyjnymi, a Bóg tak cudownie dotknął ich serc, że bardzo głęboko weszli w formację. Wielu powtarzało mi jak mantrę: „nie mam czasu”, a teraz nie wyobrażają sobie życia bez rekolekcji. Znam i takich, którzy na REO zakończyli swoją formację, ale nigdy nie żałowali przeżycia REO i przyjęcia tej modlitwy. Dla człowieka wiary, któremu zależy na relacji z Bogiem, jest to najcenniejsze doświadczenie. Apostołowie głosili ten sam kerygmat, który jest treścią REO, a ich przepowiadanie było wstępem do masowych nawróceń, uzdrowień i cudów. Dziś Kościół czyni to inaczej, ale Jezus nadaje temu tę samą moc.

Co to jest modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym (inaczej „modlitwa o wylanie darów Ducha)? Modlitwa o wylanie darów Ducha Św. rozpoczyna naprawdę fascynującą, niezwykłą przygodę z Bogiem. Modlitwa odrodzenia w Duchu ma wyprosić Ci łaskę odnowienia darów złożonych w człowieku w chrzcie i bierzmowaniu. Osobiście zaświadczam, że niejednokrotnie skutkiem modlitwy było uzdrowienie, doświadczenie Bożej miłości, uwolnienie od trudnych, męczących uczuć.

A jeśli Bóg da mi charyzmat, którego się boję? Nic, czego nie chcesz, czego się boisz, Bóg Ci nie da. On poważnie traktuje Twoją wolną wolę. Wiem też, że czasem ludzie boją się modlitwy o wylanie, ale niepotrzebnie! Bóg nie uczyni Ci nic, czego sam(a) byś nie chciał. Nie złamie Twojej wolności.

Masz inne pytanie? Zadaj pytanie przez formularz lub na Facebooku.

Nie możesz skopiować treści tej strony.