Uzdrowienie Zranień

Rekolekcje ewangelizacyjne to pierwszy, dobry krok ku głębszej relacji z Panem Bogiem. To tam powierzamy Mu swoje życie, wyznajemy przed Nim swój grzech oraz ogłaszamy Jezusa naszym Panem i Zbawicielem. To tam poznajemy działanie Ducha Świętego i przyjmujemy Jego dary. Po ewangelizacji niektóre osoby otwierają się na uczestnictwo w małych grupach i wspólnotach parafialnych, których celem jest formacja stała.

Po wielu latach towarzyszenia ludziom na drodze prowadzącej do głębszej wiary zauważyłem, że wielu ludzi przechodzi owocnie proces ewangelizacji osobistej i zatrzymuje się w drodze. Brak wspólnoty, brak dalszej formacji prowadzą do osłabienia owoców duchowych, jakie otrzymaliśmy podczas modlitwy o odrodzenie. W życiu duchowym kto nie idzie naprzód, ten się cofa. A taki cofający się człowiek bardzo często nie tylko wraca do „starego, grzesznego życia”, ale nawet staje się dwakroć gorszy. Dlatego zadaniem ludzi wierzących jest NIE TYLKO wejść na drogę głębszej relacji z Bogiem, ale przede wszystkim wytrwale i wierne wędrować tą drogą ku zjednoczeniu z Bogiem w niebie.

Do formacji podstawowej zalicza się m.in. tematykę dotyczącą uzdrowienia wewnętrznego. Jednak prowadząc ludzi indywidualnie, widzę, jak wielkie braki mają w tej dziedzinie. Poza wyrywkowymi informacjami uzyskanymi np. z internetu czy książek wiele osób nigdy nie zetknęło się całościowo z problematyką uzdrowienia wewnętrznego. To błąd, ponieważ wszelkie braki w tej dziedzinie bardzo mocno odbijają się na całym naszym życiu – niezależnie ile mamy lat, jakie posiadamy wykształcenie, jakie powołanie w życiu realizujemy…

Moim marzeniem od wielu lat było wyjść do WSZYSTKICH z tematyką dotyczącą Uzdrowienia Zranień. Do tej pory było to przede wszystkim zarezerwowane dla ludzi należących do wspólnot charyzmatycznych. Widziałem jednak, jak wielka jest potrzeba, aby wszyscy odkryli, jak wielki wpływ ma historia naszego życia na nasze „dziś”… Teraz to marzenie się spełnia!

Każdy człowiek jest w jakiś sposób zraniony. Cierpimy wszyscy z powodu mniejszych i większych krzywd, jakie zostały nam kiedyś wyrządzone. Jesteśmy zranieni niewłaściwymi postawami czy zachowaniami naszych rodziców względem nas. Jesteśmy zranieni przez odrzucenie i wyśmianie ze strony grupy rówieśniczej. Wielu ludzi jako dzieci było ofiarami patologii oraz przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Zranienia powstają w okresie dojrzewania i życia dorosłego. Duch Święty – przez uzdrowienie wewnętrzne – wprowadza nas w proces przebaczenia i pojednania z innymi ludźmi, a nawet z samym sobą.

W uzdrowieniu Bóg przynosi cierpiącym z powodu poczucia krzywdy odnowę umysłu, serca, uczuć, woli, sumienia i ducha. Staje On przed nami jako dobry Ojciec zdolny wypełnić wszystkie braki miłości i czułości oraz poczucia własnej wartości. Pozwala wylać wszystkie trudne uczucia, aby następnie wypełnić nas upragnionym pokojem i słodyczą. Nie jest to żadne „rozdrapywanie ran”, ale odkrycie, jak bardzo nasze zadawnione zranienia mają wpływ na teraźniejszość oraz proces przemiany naszego serca mocą Bożej łaski. Uzdrowienie wewnętrzne nieodłącznie prowadzi do głębokiej, pełnej radości relacji z Bogiem i bliźnimi.

Już DZIŚ zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa w wyjątkowych rekolekcjach: UZDROWIENIE ZRANIEŃ.

Zupełnie nowatorska metoda, albowiem rekolekcje będą odbywały się co miesiąc w ramach naszych tradycyjnych Mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie.

Tak przedstawia się ich PLAN:

Pierwsze spotkanie – 18 stycznia 2020 r. „Każdy potrzebuje uzdrowienia

Drugie spotkanie – 15 lutego 2020 r. „Pęknięcie ludzkiego serca

Trzecie spotkanie – 21 marca 2020 r. „Pokażcie Jezusowi swoje cierpienie

Czwarte spotkanie – 18 kwietnia 2020 r. „Rabbuni, abym przejrzał

Piąte spotkanie – 16 maja 2020 r. „Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza

Szóste spotkanie – 20 czerwca 2020 r. „Bóg mój wyzwala z sideł nieprzyjaciela

Siódme spotkanie – 15 sierpnia 2020 r.  „Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą

Ósme spotkanie – 19 września 2020 r. „Otworzyć się na łaskę przebaczenia

Zakończenie rekolekcji modlitwą o uzdrowienie – 26 września 2020 r. (Anielski Dzień Skupienia) – prawdopodobnie w godzinach od 10.00 do 15.00 – dokładny plan zostanie podany później

Tu UCZULAM BARDZO MOCNO wszystkie osoby zainteresowane, że najlepiej uczestniczyć w całości tzn. we wszystkich dziewięciu spotkaniach. Każdy temat jest inny i każdy jest podkreśleniem innego aspektu formacji uzdrowienia wewnętrznego. Wszystkie razem tworzą całość, która pomaga nam wejść w proces głębokiego uzdrowienia serca, myśli i uczuć oraz proces przebaczenia winowajcy. Zachęcam tych, którzy NA POWAŻNIE myślą o wejściu w przestrzeń uzdrowienia zranień do zarezerwowania sobie wcześniej czasu i dojazdu na każde z tych spotkań.

Jednocześnie informuję, że na spotkaniach nie będzie listy obecności, animatorów ani innych form „dopingujących”. Każdy sam decyduje, na ile chce wejść w rekolekcje Uzdrowienia Zranień. Na spotkaniach NIE będzie również grup dzielenia – ze względu na to, iż temat jest wyjątkowo wrażliwy i trudny dla wielu osób.

Moje zaproszenie na te rekolekcje kieruję do:

 • Parafian parafii Skierkowizna i ich Rodzin, wszystkich grup i wspólnot parafialnych
 • zaprzyjaźnionych z nami wspólnot i osób indywidualnych, które regularnie korzystają z tutejszej formacji – comiesięczne spotkania dają większe możliwości uczestnictwa osobom z dalszych stron
 • osób z okolicznych parafii i dekanatów, które przeżyły kiedykolwiek rekolekcje ewangelizacyjne lub kerygmatyczne, a teraz chcą pójść dalej podstawową formacją charyzmatyczną
 • osób, które z przyczyn wieku, stanu zdrowia, stanu materialnego lub sytuacji rodzinnej nie mogły do tej pory wziąć udziału w rekolekcjach wyjazdowych zamkniętych np. w Sikorzu
 • osób, które przeżyły już rekolekcje uzdrowienia, ale życie przyniosło im nowe trudności i zranienia, cierpienia i krzywdy, z którymi nie mogą sobie poradzić
 • wszystkich osób zainteresowanych tematem (zachęca się, aby miały przynajmniej 16 lat – w sprawie ewentualnego wzięcia udziału osób młodszych proszę o kontakt indywidualny)

Przebieg spotkania miesięcznego:

18.00    Adoracja w ciszy oraz możliwość skorzystania ze spowiedzi

18.45   Przygotowanie do Eucharystii

19.00   Eucharystia – z nauczaniem rekolekcyjnym o uzdrowieniu wewnętrznym

20.15   Modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie (w tematyce nauczania)

21.00 Błogosławieństwo i zakończenie

Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają propozycję „pracy formacyjnej” do domu.

Warto wziąć udział w rekolekcjach Uzdrowienie Zranień w Skierkowiźnie, ponieważ pomagają one w otwarciu na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej analizy swojego życia, relacji rodzinnych i tego, co w przeszłości sprawiło nam poczucie krzywdy.

Jeśli:

 • masz trudności z przebaczeniem jednej lub kilku osobom
 • nie umiesz poradzić sobie z uczuciami i w niektórych sytuacjach czujesz, że reagujesz nieproporcjonalnie do bodźca (np. jesteś nadmiernie wybuchowy, depresyjny lub konfliktowy)
 • zmagasz się z trudnymi wspomnieniami, które powodują ogromny ból lub wstyd
 • nie akceptujesz siebie i masz do siebie żal z powodu np. nieudanych wyborów czy zmarnowanego życia
 • nie potrafisz tworzyć szczęśliwych i trwałych relacji z innymi ludźmi m.in. przyjacielskich, zawodowych czy relacji małżeńskiej

…te rekolekcje są właśnie dla Ciebie!

Nawet jeśli wydaje ci się, że bolesne i traumatyczne przeżycia już dawno zostawiłeś za sobą albo masz „luki” w pamięci dotyczącej młodych lat, przyjdź i pozwól Bogu się uzdrowić.

Nie możesz skopiować treści tej strony.