Schola

Schola parafialna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym.

Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii„.

Aby śpiewać w scholi, nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą.

Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował – czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

Dzieci, które chciałyby dołączyć do scholi proszone są o kontakt z panią Zuzanną lub ks. Proboszczem. Czekamy na każde chętne do śpiewania dziecko!

Próby scholi odbywają się aktualnie w niedzielę ok. 10.30, a potem schola posługuje na Mszy świętej o 12.00.

Nie możesz skopiować treści tej strony.