Święty Dobry Łotr – Świadek Miłości Miłosiernej

Ikona św. Dobrego Łotra podróżuje dziś po wielu parafiach, wspólnotach, grupach modlitewnych, głosząc wszędzie orędzie nadziei i wzywając do ufności w niezgłębione Boże miłosierdzie. Jestem osobiście przekonany, że to sama Matka Najświętsza wzywa nas dziś do odkrycia postaci św. Dobrego Łotra jako światła nadziei dla świata. Ten złodziej i podżegacz, człowiek po ludzku przegrany, stał się „pierwszym dzieckiem Kościoła” dzięki spotkaniu z Miłością Miłosierną. Czyż nie jest to najpiękniejsze orędzie nadziei dla każdego grzesznika, dla każdego zagubionego człowieka?

Aby jeszcze bardziej rozszerzać kult św. Dobrego Łotra, powstała płyta CD z nauczaniem z rekolekcji zamkniętych pod tym samym tytułem.

Fragment konferencji: „Dwa Filary”.

W ponad 4-godzinnym nagraniu znajdują się konferencje oraz fragmenty modlitwy (Adoracji) prowadzonej we wspólnocie rekolekcyjnej.

Znajdziecie tam bardzo ciekawe treści m.in.:

  • Przybliżenie postaci św. Dobrego Łotra
  • Nauczanie Ojców Kościoła, świętych i mistyków na jego temat.
  • Świadectwa jego skutecznego wstawiennictwa (jest on patronem dobrej śmierci, skruszonych grzeszników, dobrej spowiedzi oraz osób, które modlą się o łaskę nawrócenia swoich bliskich)
  • Wskazówki do pogłębienia życia duchowego, a zwłaszcza do dobrej spowiedzi.

Dzięki tym konferencjom audio zrozumiecie, dlaczego św. Dobry Łotr jest tak niezwykłą i niepowtarzalną postacią? Odkryjecie fascynującą opowieść o Bogu pełnym miłosierdzia oraz o prostym akcie wiary, który otwiera na oścież Najświętsze Serce Jezusa.

Jest to bardzo dobra pomoc na Wielki Post i nie tylko… Zachęcam również do słuchania tych treści osoby, które mają problem z wiarą w Miłosierdzie Boże, które nie mogą sobie przebaczyć trudnej przeszłości i popełnionych dawniej grzechów, które cierpią z powodu utraty wiary przez bliskich… To również cenna pomoc duchowa dla osób myślących o spowiedzi generalnej lub chcących pojednać się z Bogiem po „dłuższej przerwie”.

Rozszerzeniem treści audio jest modlitewnik „Do św. Dobrego Łotra”, który jest dostępny wyłącznie u Autora, czyli ks. Sławomira – podczas rekolekcji czy innych posług w parafiach oraz w Skierkowiźnie. Zawiera on m.in. Drogę Krzyżową z rozważaniami o Miłości Miłosiernej, autorskie modlitwy, życiorys Dobrego Łotra i „Dialog Duszy z Dobrym Łotrem”.

Księży Proboszczów i wspólnoty modlitewne zachęcam do zorganizowania u siebie rekolekcji z ikoną. Jak potwierdzają świadectwa, dzisiaj naprawdę wybiła godzina św. Dobrego Łotra!

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.