Pogrzeb katolicki

Ustalenie terminu pogrzebu jest możliwe codziennie i o każdej porze. Także można to uczynić telefonicznie – zwłaszcza osoby spoza parafii.

Prawo do katolickiego pogrzebu ma każdy ochrzczony, który do śmierci wytrwał w wierze i praktyce życia Kościoła.

Pogrzeb zgłasza najbliższa rodzina zmarłego. Jeśli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania zmarłego(j), potrzebna jest pisemna zgoda na pochówek od proboszcza miejsca. W przypadku trudności z uzyskaniem zaświadczenia z innej parafii prosimy o kontakt z kancelarią parafialną w Skierkowiźnie.

Przy wypełnianiu ksiąg pogrzebowych konieczne są dokumenty:

  1. akt zgonu z USC (może być kopia)
  2. dokument do pochówku
  3. zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych przed śmiercią (np. od kapelana szpitala) – jeśli posiadamy

Przed udaniem się do kancelarii prosimy o sprawdzenie w GROBONET lokalizacji grobu, w którym zmarły będzie spoczywał – w przypadku jeśli będzie on pochowany w istniejącym już grobie.

Wszelkich niezbędnych informacji nieumieszczonych na stronie udziela kancelaria parafialna.

Tradycją w Skierkowiźnie jest odprawianie Mszy popogrzebowych z ofiar składanych na ten cel przez uczestników pogrzebu.

Zachęcamy, aby rodzina, przyjaciele i znajomi osoby zmarłej – uczestniczący we Mszy świętej pogrzebowej – przystąpili wcześniej do spowiedzi i wzięli pełny udział w liturgii (przyjęli Komunię Świętą), o ile NIE mają przeszkód kanonicznych.

Wszyscy uczestnicy pogrzebu są zobowiązani się do zachowania należytej powagi i modlitewnego skupienia w czasie całego pogrzebu.

Zachęcamy też do ograniczenia stosowania sztucznych wieńców, kwiatów i zniczy. Najważniejsza jest pamięć modlitewna o zmarłym, dopiero później są wszelkie zewnętrzne gesty.

Nie możesz skopiować treści tej strony.