Grupa Wstawiennictwa za Kapłanów

Grupa Wstawiennictwa za Kapłanów narodziła się w parafii Skierkowizna jako owoc rekolekcji kapłańskich, w których uczestniczył ks. Sławomir Wądołek. Prowadziła je s. Briege McKenna, śp. o. Kevin Scallon CM oraz o. Hayden Williams OFMCap.

Grupę Wstawiennictwa za Kapłanów (z ang. Intercession for Priests) powołał nieżyjący już o. Kevin Scallon CM w 1976 roku.

Zainspirowały go słowa Chrystusa:

Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,31-32)

oraz inne słowa z Pisma Świętego:

Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25).

Kryzysów w kapłaństwie nie da się rozwiązać tylko ludzkimi środkami, ale potrzeba przede wszystkim postu i modlitwy. Wszyscy „bracia w kapłaństwie” są duchowo zobowiązani do modlitwy i postu za kapłanów, którzy cierpią z powodu jakichkolwiek kryzysów. Do tej modlitwy są także zaproszeni ludzie świeccy, którzy kochają Kościół i ten sposób chcą służyć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi.

Aby dołączyć do grupy i pełnić to wyjątkowe posłannictwo do modlitwy wstawienniczej, wystarczy uczestniczyć w nabożeństwie i Mszy świętej w pierwszą niedzielę miesiąca. To właśnie wtedy w Skierkowiźnie szczególnie przyzywany obfitości darów duchowych dla pełniących posługę pasterską w Kościele.

Grupa Wstawiennictwa za Kapłanów istnieje u nas od 2018 r.

Zapraszamy do kontaktu z ks. Sławomirem także kapłanów, którzy pragną przyłączyć się w swoich parafiach do tej inicjatywy.

Strona inicjatywy w j. angielskim.

Nie możesz skopiować treści tej strony.