LINKI

Szkoła Podstawowa w Ulatowie Adamach – Facebook

DIECEZJA PŁOCKAwww.diecezjaplocka.pl

Twitter bpa Piotra Libery – https://twitter.com/PiotrLibera

Twitter bpa Mirosława Milewskiego – https://twitter.com/BpMMilewski

Wydział Duszpasterski – www.duszpasterski.pl

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku – http://wsdplock.pl/

Szkoły Katolickie w Płocku – http://stanislaum.pl/

Gość Niedzielny „edycja płocka” – https://plock.gosc.pl/

Caritas diecezji płockiej – http://www.plock.caritas.pl/

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji – https://www.nowaewangelizacja.com.pl/

Płocki Instytut Wydawniczy – https://www.wydawnictwo.plock.pl/

Centrum Psychologiczno-Pastoralne w Płocku – http://cpp-metanoia.com/

Katolickie Radio Diecezji Płockiej – http://krdp.fm/

Dom Seniora i Dom Dziennego Pobytu „Leonianum” – http://leonianum.pl/

Muzeum Diecezjalne w Płocku – http://www.mdplock.pl/

Archiwum Diecezjalne w Płocku – https://archiwumplock.pl/

Wydział Katechetyczny – http://katechetyczny.diecezjaplocka.pl/

DUSZPASTERSTWA

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży – http://www.ddm-studnia.pl/

Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej – https://www.dsldp.pl/

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – http://srkplock.pl/

„Petroklezja” Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie w Płocku – http://www.petroklezja.pl/

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej – http://plockierodziny.pl/

Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej – http://pielgrzymka.com/pl

Akcja Katolicka Diecezji Płockiej – http://www.akdp.pl/

Domowy Kościół w Diecezji Płockiej – http://domowykosciol-plock.pl/

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – http://www.ksmplock.pl/

Ruch Rodzin Nazaretańskich Diecezji Płockiej – http://rrnplock.pl/

Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej – http://plockaoaza.pl/

STRONY SANKTUARIÓW

Katedra w Płocku – https://www.katedraplock.pl/

Sanktuarium Matki Bożej Pani Niezawodnej Nadziei w Sierpcu – http://sanktuariumsierpc.pl/

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku – https://www.milosierdzieplock.pl/pl

Sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą – http://czerwinsk.salezjanie.pl/

Sanktuarium MB Bolesnej w Oborach – http://www.obory.com.pl/

Sanktuarium MB Brzemiennej w Skępem – http://bernardyniskepe.com/

Sanktuarium MB Żuromińskiej w Żurominie – parafiazuromin.pl

Sanktuarium Świętej Rodziny w Osieku Rypińskim – https://www.parafiawniebowzieciaosiek.pl/

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Ratowie – http://www.sanktuarium-ratowo.pl/

Sanktuarium Maryjne w Smardzewie – http://parafiasmardzewo.pl/

Sanktuarium Matki Nadziei w Popowie – http://www.matkanadziei.pl/web/

STRONY PARAFII DEKANATU PRZASNYSKIEGO

Parafia św. Stanisława BM w Czernicach Borowych – http://www.parafiaczerniceborowe.pl/

Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Przewodniczki w Przasnyszu – http://www.sanktuarium-przasnysz.pl/

Sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie – http://www.sanktuariumrostkowo.pl/

Parafia św. Wojciecha BM w Przasnyszu (Fara) – http://faraprzasnysz.pl/

Parafia Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu – http://www.chrzbawprzasnysz.plock.opoka.org.pl/

Parafia św. Stanisława BM w Świętym Miejscu – https://parafia-swiete-miejsce.pl.tl/

Parafia św. Jana Chrzciciela w Węgrze – http://parafia.wegra.pl/