Modlitwa wobec zagrożenia koronawirusem

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał.
czujemy się bezradni
w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie,
udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Nowenna do św. Rocha, patrona w chorobach zakaźnych

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą ufnością prosimy o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i  miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie  bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty, jeszcze będąc tu na ziemi, otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana łaskę oddalenia pandemii koronawirusa oraz uzdrowienie wszystkich zarażonych.

Ty wiesz, nasz święty Patronie, jak bardzo Jezus nasz Odkupiciel pragnie udzielać nam swoich łask, bo sam będą tu na ziemi wielokrotnie ich doświadczałeś. Prosimy Cię wyproś nam u Pana tę łaskę, której tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy, a my kolejnym pokoleniom będziemy przekazywać wiarę w  Twoje wstawiennictwo za nami. Amen.

Prosimy Cię, Święty Rochu.

 • O łaskę silnej i ufnej wiary dla całej naszej wspólnoty
 • O łaskę przyjmowania woli Bożej
 • O łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla chorych i zarażonych
 • O dobrych i życzliwych ludzi na drogach naszego ziemskiego pielgrzymowania
 • O umiejętność dokonywania w życiu właściwych wyborów
 • O dar szczęśliwego macierzyństwa i ojcostwa dla małżonków  oczekujących potomstwa
 • O rodziców zatroskanych o wzrost wiary swoich dzieci
 • O serca wrażliwe i otwarte na potrzeby  bliźnich
 • O zgodę i miłość w rodzinach w naszej parafii
 • O właściwe warunki pogodowe i błogosławieństwo w pracy dla rolników, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego
 • O zdrowie, opiekę nad polskimi  lekarzami weterynarii
 • O  dalszą opiekę nad naszą wspólnotą parafialną
 • O uwolnienie z  nałogów i przywiązania do grzechów, dla tych którzy się w życiu zagubili
 • O ludzi bezinteresownie i z oddaniem posługujących chorym, starszym
 • O  wstawiennictwo u Pana we wszystkich naszych potrzebach, jeśli są zgodne z wolą Bożą
 • O oddalenie groźby pandemii od naszego narodu

Święty Rochu, nasz Niebieski patronie do Ciebie od pokoleń przychodzą wierni w trudnych chwilach życia, aby prosić o Twoje wstawiennictwo za nami u Pana. Tak wielu z nas doświadczyło za Twoim pośrednictwem potrzebnych łask, dlatego  pełni wdzięczności wołamy:

Dziękujemy Ci, Święty Rochu.

 • Za uzdrowionych z choroby
 • Za pocieszonych w chwilach doświadczeń
 • Za ludzi, którzy w trudnych chwilach naszego życia pospieszyli nam z pomocą
 • Za małżeństwa i rodziny, które są szkołą miłości i bezinteresownej służby bliźnim
 • Za wszystkie dzieci w naszej parafii
 • Za umocnionych w wierze
 • Za wszystkich, którzy  przekazali  nam dar wiary
 • Za kapłanów zatroskanych o nasz rozwój duchowy
 • Za wszystkich, którzy odnaleźli drogę do Boga
 • Za osoby zatroskane o los naszej Małej Ojczyzny
 • Za Twoją szczególną opiekę nad naszą wspólnotą

Święty Rochu, nasz Niebieski Patronie, który spoglądasz na nasze domostwa, Ty znasz nasze radości i smutki, Ty je rozumiesz, bo sam ich doświadczałeś żyjąc na tej ziemi. Ty poznałeś ból rozstania z najbliższymi, wiesz czym jest samotność, odrzucenie, niesłuszne oskarżenie. Przychodzimy do Ciebie i serdecznie prosimy wejdź w życie każdego z nas, pomóż nam żyć zgodnie z wolą Bożą. W chwilach upadków bądź przy nas i podaj nam swoją laskę pielgrzymią, byśmy wsparci Twoim wstawiennictwem mogli osiągnąć cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Prosimy Cię i wołamy:

Święty Rochu, bądź przy nas i wspieraj nas

 • gdy dotyka nas cierpienie
 • gdy stoimy przed trudnymi wyborami życiowymi
 • gdy trudno nam przyjąć i zaakceptować wolę Bożą
 • gdy jesteśmy niesłusznie pomawiani i oskarżani
 • gdy przeżywamy chwile osamotnienia  i samotności
 • gdy wydaje nam się, że życie stawia przed nam zbyt trudne wyzwania
 • gdy brakuje nam wiary i nadziei
 • gdy słabnie nasza wiara
 • gdy doświadczamy bólu rozstania z  tymi, których kochamy
 • gdy nadejdzie moment odejścia z tego świata
 • gdy grozi nam pandemia
 • gdy przeżywamy lęk przed zarażeniem i śmiercią

Wez: Tyś naszym Niebieskim Patronem.
Odp: Pomocą na każdy czas.

Módlmy się:
Panie Jezu, Chryste, dawco  życia i śmierci, zdrowia i choroby, który dałeś nam za Patrona Świętego Rocha, którego czcimy jako przykład  umiłowania Ciebie w bliźnim potrzebującym pomocy. Spraw, abyśmy wzywając jego wstawiennictwa i pomocy wzrastali  w wierze i miłości, i  zasłużyli sobie na udział w uczcie niebieskiej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz