Sakrament Chrztu Św.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt 1213

W parafii Skierkowizna sakrament chrztu świętego udzielany jest: w drugą niedzielę miesiąca, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Zmartwychwstania Pańskiego na Mszy świętej o godz. 12.00. Istnieje także możliwość uzgodnienia innego terminu.

Ustalenia daty chrztu można dokonać osobiście w kancelarii parafialnej albo telefonicznie (elektronicznie).

Po potwierdzeniu daty przez Księdza Proboszcza należy przygotować następujące dokumenty:

  1. akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego lub jego kopia
  2. dane rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia)
  3. zaświadczenia od rodziców chrzestnych wystawione przez aktualną parafię ich zamieszkania (nie zameldowania!), jeśli nie mieszkają na terenie naszej parafii

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się miesiąc przed chrztem dziecka do kancelarii parafialnej. W samym dniu chrztu rodzice i chrzestni składają podpisy w Księdze Chrztów.

NOWE WYMOGI DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

W diecezji płockiej zaczęła już obowiązywać „Instrukcja Biskupa Płockiego o oświadczeniu kandydatów na rodziców chrzestnych”. Zgodnie z jej treścią kandydat na chrzestnego/chrzestną musi podpisać oświadczenie, które dotyczy jego życia sakramentalnego i praktyk religijnych. Oświadczenie ma pomóc w rozstrzygnięciu, czy kandydat(ka) może podjąć się tej funkcji i czy spełnia warunki określone w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Aby zostać rodzicem chrzestnym, należy spełnić określone warunki:

  1. ukończyć 16. rok życia
  2. być osobą ochrzczoną w Kościele katolickim, przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania (zaświadczenie)
  3. uczestniczyć regularnie w niedzielnej Mszy świętej i wypełniać praktyki religijne
  4. oświadczyć, że uczęszczało się lub nadal uczęszcza na katechezę szkolną
  5. oświadczyć, że nie podlega się żadnej karze kościelnej (karę można zaciągnąć za m.in. odstępstwo od wiary, dokonanie aborcji lub namawianie do jej popełnienia, profanację…)
  6. oświadczyć, że uczyni się wszystko, by godnie wypełnić obowiązki rodzica chrzestnego

Kandydat na chrzestnego NIE może żyć w związku niesakramentalnym ani w związku jedynie cywilnym czy w konkubinacie.

Na podstawie oświadczenia kapłan stwierdza, czy „nie widzi przeszkód”, by dana osoba została rodzicem chrzestnym. Oryginał oświadczenia otrzymuje kandydat, zaś kopia pozostaje w archiwum parafialnym.

CHRZEST DZIECI, KTÓRYCH RODZICE TRWAJĄ W ZWIĄZKU NIEKANONICZNYM, NIE MAJĄC PRZESZKÓD

Poprzez „związek niekanoniczny” rozumie się osoby, które żyją w związku cywilnym lub konkubinacie, chociaż nie posiadają przeszkód do zawarcia małżeństwa. Przez „brak przeszkody” rozumie się, że ojciec i matka dziecka są stanu wolnego (panna/kawaler) lub wdową/wdowcem, nie zawierali wcześniej związku małżeńskiego, więc nie są po rozwodzie.

Warunkiem udzielenia chrztu świętego jest istnienie uzasadnionej nadziei, że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Tymczasem świadome i dobrowolne lekceważenie moralności chrześcijańskiej oraz sakramentu małżeństwa nie daje takich gwarancji.

Zgodnie z Dekretem Biskupa Płockiego z dn. 10 lutego 2020 roku – w takiej sytuacji proboszcz parafii ma zaproponować odłożenie chrztu dziecka, aż do zawarcia przez jego rodziców małżeństwa sakramentalnego. Jeśli tego nie uczynią, muszą złożyć pisemne oświadczenie wychowania dziecka w wierze katolickiej, którego kopia pozostaje w archiwum parafialnym.

Jeśli nie jest to pierwsze dziecko pochodzące z takiego związku, dobro duchowe Parafian domaga się przyjrzenia tej sytuacji i osobistej rozmowy.