Ministranci

Bycie członkiem Liturgicznej Służby Ołtarza to wielkie wyróżnienie. Ministranci nie tylko uczestniczą we Mszy świętej, ale służą Jezusowi Eucharystycznemu i mają swój niepowtarzalny udział w misterium wiary. Można śmiało powiedzieć, że chłopcy realizują powołanie do bycia ministrantem – ten wielki zaszczyt i odpowiedzialność.

Ministranci siedzą najbliżej ołtarza i pełnią w czasie Mszy świętej wiele obowiązków, którymi się dzielą: są odpowiedzialni za przyniesienie i rozstawienie naczyń liturgicznych, dzwonienie dzwonkami i uderzanie w gong, podtrzymywanie pateny pod Ciałem Pańskim, posługiwanie kadzidłem, wspierają księdza, są lektorami itd. W naszej parafii ministranci obsługują również ekran do wyświetlania tekstów pieśni.

Zawsze mile widziani są nowi chłopcy – kandydaci na ministrantów. Przed przyjęciem do tego grona chłopcy uczą się sztuki posługiwania przy ołtarzu oraz aklimatyzują się w istniejącej już grupie. Muszą też nauczyć się umiejętności połączenia obowiązków szkolnych i domowych z obowiązkami przy ołtarzu.

Pragniemy wkrótce powołać do służby ołtarza również dorosłych mężczyzn, którzy będą mogli co jakiś czas – zwłaszcza w święta kościelne – pełnić posługę w kościele.

Wprowadzenie relikwii św. Hiacynty i Franciszka z Fatimy.
Przyjęcie nowych ministrantów 2018

Nie możesz skopiować treści tej strony.