Koła Żywego Różańca

Koła Żywego Różańca to międzynarodowy ruch religijny założony przez francuską Służebnicę Bożą Paulinę Jaricot. Do Polski ruch dotarł w XIX wieku, a dzisiaj KŻR istnieją w prawie każdej parafii.

„Żywy Różaniec” to zorganizowana wspólnota osób, które modlą się codziennie na różańcu. Na czele grupy stoi zelatorka, która reprezentuje grupę i dba o prowadzenie spotkań modlitewnych. „Róża” składa się z 20 „płatków”, czyli osób, z których każda odmawia jedną tajemnicę różańca. Co miesiąc następuje wymiana tajemnic. W taki sposób w „Róży” codziennie odmawiany jest cały Różaniec.
KŻR skupiają ludzi, którzy są rozmiłowani w modlitwie. Każdy członek Koła zyskuje wielkie łaski przez uczestnictwo w tym dziele, jakby każdego dnia odmawiał cały Różaniec. Czciciele Maryi nie będą zapomniani przez Jej Syna, On będzie ich wspomagał tu na ziemi, a potem przyjmie z radością do swego Królestwa.

W naszej parafii istnieje kilka kół różańcowych. Każde KŻR posiada swojego patrona. Ich stan na rok 2022 wygląda następująco:

  1. Koło Żywego Różańca św. Andrzeja Boboli – 18 osób (25 członkiń nie żyje)
  2. Koło Żywego Różańca św. Jana Pawła II – 10 członkiń (12 członkiń nie żyje)
  3. Koło Żywego Różańca Matki Bożej Fatimskiej – 20 członkiń (25 członkiń nie żyje)
  4. Koło Żywego Różańca św. Anny – 12 osób
  5. Koło Żywego Różańca NMP Niepokalanej – 14 członkiń (5 członkiń nie żyje)
  6. Koło Żywego Różańca św. Walentego – 15 osób (1 osoba nie żyje)
  7. Koło Żywego Różańca Matki Bożej Różańcowej (powstało w 1961 r.) – 19 członkiń (19 członkiń nie żyje)

Niektóre Koła są niepełne z powodu śmierci lub niedołężności członkiń. Jeśli i Ty pragniesz być bliżej Boga albo zmobilizować się do systematycznej modlitwy, dołącz do któregoś z istniejących KŻR. Można także utworzyć nową grupę o jakimś charakterystycznym rysie np. Żywy Różaniec młodych, mężczyzn, matek lub małżeństw…

Koła Różańcowe w Skierkowiźnie mają regularne spotkania w I soboty miesiąca po porannej Mszy świętej. Na spotkania składają się m.in. katecheza maryjna, wspólna modlitwa, czasami herbatka w salce parafialnej.
Osoby zrzeszone w KŻR chętnie podejmują różne posługi, zwłaszcza modlitewne w parafii – prowadzą nabożeństwa październikowe, Adorację, czuwania modlitewne…

Zelatorką parafialną, która organizuje posługę wszystkich grup KŻR, jest p. Gabriela ze Skierkowizny.

Spotkanie opłatkowe.
Zawierzenie KŻR św. Michałowi Archaniołowi.
Przedstawiciele KŻR w modlitwie o powołania.