Sakrament bierzmowania 2021

Jak powiedział ks. Biskup Piotr Libera w słowie przed końcowym błogosławieństwem, piątek 8 października Roku Pańskiego 2021 zostanie na zawsze w pamięci 39 młodych osób, które tego dnia w parafii Skierkowizna przyjęły sakrament bierzmowania.

Uroczysta Msza święta z udzieleniem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej rozpoczęła się w Godzinie Miłosierdzia. W tym ważnym dniu gościliśmy też księży z dekanatu: dziekana ks. Jacka Daszkowskiego, ks. Michała Gaszczyńskiego z Czernic, ks. Adama Chmielewskiego z Rostkowa i ks. Andrzeja Maciejewskiego z Przasnysza.

Liturgię uświetnił zespół Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Strumienie Nadziei”, która działa przy miejscowej parafii. Wielogodzinne próby przed bierzmowaniem przyniosły wspaniałe efekty.

Na twarzach młodzieży i rodziców widać było przejęcie i wzruszenie. Widać to było również w dostojnych gestach, uważności oraz staranności, z jaką młodzi podchodzili do wyznaczonych zadań.

W kazaniu ks. Biskup zwrócił uwagę na niezwykłość świątyni w Skierkowiźnie, której kunszt przypomina rzymskie bazyliki i która jest jedynym takim miejscem na ziemi mazowieckiej. Ks. Biskup pokazał młodym, że Bóg pragnie spotkać się z naszym sercem – nie dla formalności i zwyczaju, ale dlatego że On jest Miłością. „Miłości nic tak nie boli jak to, że nie jest kochana, że ją odrzucono”, tłumaczył Biskup. Natomiast odnosząc się do krzyży, jakie są poświęcane w czasie obrzędu bierzmowania, ks. Biskup Piotr Libera powiedział, że jest on tym, „co scala, co jednoczy tych, którzy za nim idą; jest pogromcą złego ducha, źródłem światła dla pogrążonych w ciemności”.

Po Liturgii Eucharystycznej przyszedł czas na podsumowania. Mocno wybrzmiały słowa ks. Biskupa, który powiedział młodzieży, ale także nam wszystkim, że niezależnie co dzieje się w naszym życiu mamy pamiętać, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego.  Pasterz diecezji ofiarował młodym również obrazki z wizerunkiem bł. Carlo Acutisa, 15-letniego geniusza komputerowego, dla którego Eucharystia stała się „autostradą do nieba”.

Tego dnia odbyło się również poświęcenie pomnika św. Andrzeja Boboli, który stoi na postumencie przed kościołem. Nie jest to nowa figura, lecz odnowiona. Stała wcześniej w prezbiterium, a potem stała się wzorem dla drewnianej rzeźby. Wiele lat „spędziła” na kościelnym strychu, aż wreszcie znalazła dla siebie godne miejsce, aby przypominać wszystkim odwiedzającym świątynię, kto tu jest patronem. Szczególne podziękowania w tym miejscu należą się wykonawcom: panom Maksymilianowi Budziszewskiemu i Pawłowi Marchewka (wykonanie postumentu) i państwu Elżbiecie i Józefowi Krępskim (nastawa, odnowienie figury, elektryka). Serdeczne Bóg zapłać! Niechaj św. Andrzej Bobola obdarza Was potrzebnymi łaskami.

Tradycją naszej parafii stało się budowanie rodzinnej atmosfery poprzez spotkania przy herbatce. Miejsce otrzymało nieformalną nazwę: „Namiot Spotkania”, bo zaproponował ją sam Pasterz diecezji. W „Namiocie Spotkania” była okazja do serdecznych rozmów z nauczycielami, młodzieżą i ich rodzicami, przedstawicieli naszej wspólnoty Odnowy i innymi zgromadzonymi osobami.

Przed odjazdem ks. Biskup obejrzał prace rozpoczęte w Skierkowiźnie, a zwłaszcza plac i chodniki z kostki brukowej, która została ofiarowana przez państwa Gutowskich oraz ułożona „czynem społecznym” przez Parafian, także kandydatów do bierzmowania, jak i trwającą jeszcze modernizację domu parafialnego. Cieszę się jego słowami wsparcia i życzliwości dla podejmowanych tu prac.

Chcę na zakończenie podziękować wszystkim, którzy wspierali w różny sposób nasze świętowanie. Rodzicom i młodzieży oraz wszystkim osobom wspierającym, którzy sprzątali teren, przygotowywali posiłek i zaplecze, robili dekoracje itd. Nawiasem mówiąc, wiele osób było pozytywnie zaskoczonych takim zaangażowaniem Parafian w uroczystość. Dziękuję zespołowi, który oprawiał muzycznie liturgię. Pani katechetce za wsparcie. Fotografom państwu Renacie Smolińskiej i Wojciechowi Ostrowskiemu (więcej foto otrzyma młodzież prywatnie). Też, pochwalę się, dostałem podziękowanie od młodych, które było ich własną inicjatywą. Było mi bardzo miło, że również ks. Biskup docenił moje starania.

Duchu Święty, Duchu Kościoła, Panie i Ożywicielu, napełniaj nasze serca Swoją Boską mocą i umacniaj w nas pragnienie pełnienia woli Ojca. Amen.

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.