Duszpasterze

Od 2017 roku proboszczem parafii jest ks. Sławomir Wądołek.

Podczas jubileuszu 30-lecia kapłaństwa.

Ks. Sławomir Wądołek – ur. 09.06.1963 r. w Przasnyszu.

Po ukończeniu Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Przasnyszu rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Święcenia prezbiteratu przyjął 3.06.1989 roku w katedrze w Płocku z rąk bpa Zygmunta Kamińskiego. Po święceniach został skierowany na wakacyjne zastępstwo za zmarłego kapelana Sióstr Zmartwychwstanek w Mocarzewie.

Pracował w wielu parafiach diecezji płockiej jako wikariusz (później proboszcz) oraz katecheta, opiekun grup parafialnych, kapelan szpitalny:

  • Parafii św. Stanisława BM w Drobinie
  • Parafii św. Dominika w Krzynowłodze Małej
  • Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płocku „na Górkach”
  • Parafii św. Józefa w Makowie Mazowieckim
  • Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku
  • Parafii św. Floriana w Chamsku koło Żuromina
  • Parafii św. Stanisława BM w Dąbrowie koło Mławy
  • Parafii św. Wojciecha w Raciążu
  • Parafii św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie

Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin. Już w pierwszej parafii w Drobinie ks. Sławomir zakładał i prowadził kręgi małżeńskie Domowego Kościoła, organizował ORAR-y i rekolekcje wakacyjne Oazy Rodzin. W Płocku przed pewien okres czasu prowadził nawet 9 kręgów jednocześnie. Później – jako pierwszy kapłan w Polsce – zaczął organizować formację dla rodzin zrzeszonych w grupach Odnowy w Duchu Świętym. Rekolekcje małżeńskie, które na początku były ściśle związane z grupami Odnowy diecezji płockiej, stopniowo zaczęły przyciągać coraz więcej osób – również z innych diecezji m.in. warszawskiej, warszawsko-praskiej czy łowickiej. Pasja do formacji małżeństw pozostała do dziś i jej skutkiem są np. rekolekcje wakacyjne, które aktualnie odbywają się w Skierkowiźnie.

Odnowa w Duchu Świętym. Przez około 20 lat ks. Sławomir prowadził formację grup Odnowy w DŚ. Założył dwie wspólnoty w diecezji płockiej i pomagał w utworzeniu pozostałych, prowadząc rekolekcje REO i służąc swoim doświadczeniem. Dla Odnowy powstało wiele autorskich rekolekcji, które potem wydawane były na płytach audio np. „Grzechy główne i cnoty”, „Wada główna”, „Uporządkowanie uczuć”, „Kontemplacja”, „Modlitwa liturgiczna”, „Drogi życia duchowego”, „Posługa modlitwą wstawienniczą”, „Modlitwa o uwolnienie”, „Co dalej wspólnoto?” itd. Niektóre cykle katechez były wydane w formie książkowej.

Przy współpracy ze wspólnotami ks. Sławomir zorganizował wiele spotkań i ciekawych rekolekcji z zaproszonymi gośćmi m.in. śp. o. Józefem Kozłowskim SJ, śp. bpem Bronisławem Dembowskim, śp. ks. prof. Janem Siegiem SJ, ks. Arturem Godnarskim, ks. Mirosławem Cholewą, Marcinem i Moniką Gajdami, Idą Niemirowską, Małgorzatą Stułą-Topolską, Zbigniewem Lityńskim, Marią Balińską, wspólnotami neokatechumenalnymi itd.

Rekolekcje w Sikorzu.

Uzdrowienie wewnętrzne. Ks. Sławomir był w diecezjalnej Odnowie organizatorem rekolekcji „Uzdrowienie Wspomnień”, które prowadził praktycznie co roku przez kilkanaście lat. Posługę uzdrowienia wewnętrznego kontynuował też przez posługę egzorcysty, która miała miejsce w latach 2010-2014.

Obecnie można skorzystać z formacji o uzdrowieniu również w Skierkowiźnie – w ramach Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie (III soboty miesiąca, g. 19.00). Jak mówi, posługa osobom cierpiącym z powodu różnych zranień życiowych jest od początku kapłaństwa jednym z ważnych zadań, jakie sam sobie stawia. Ważnym elementem w posłudze uzdrowienia było również ukończenie przez ks. Sławomira studiów doktoranckich z dziedziny teologii duchowości, które dają mu do dziś całościowe spojrzenie na drogi duchowego rozwoju człowieka.

Rekolekcjonista. Zadaniem każdego kapłana jest też posługa Słowa. Ks. Sławomir od lat głosi rekolekcje nie tylko grupom Odnowy i małżeństwom, ale również w parafiach, zarówno wielkomiejskich, jak i mniejszych wiejskich. Obecnie w sposób szczególny rozwija w Polsce kult św. Dobrego Łotra – świadka nadziei, świadka Miłości Miłosiernej, pielgrzymując w różne miejsca z jego ikoną. Głosi też własne parafialne rekolekcje o więziach rodzinnych lub inne dostosowane do potrzeb. W ciągu 30 lat kapłaństwa wielokrotnie głosił Słowo osobom konsekrowanym (siostrom zakonnym, także klauzurowym) oraz wspólnotom poza własną diecezją m.in. w Toruniu, Włocławku, Sokołowie Podlaskim, Warszawie, Siedlcach, Łomży, Koszalinie, Ostrołęce, Chorzowie, Krakowie, Wiskitkach, Łodzi.

Dzień Jedności w Siedlcach.
Rekolekcje w Koszalinie.
Z Siostrami Dominikankami po rekolekcjach.

Diakonia Medialna. Wraz z wejściem w struktury Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym w sercu ks. Sławomira powstało pragnienie archiwizowania i dokumentowania spotkań charyzmatycznych. Pierwsze spotkania ogólnopolskie były nagrywane na kasety VHS i kasety magnetofonowe. Stopniowo powstała grupa osób, która regularnie wspierała prace Diakonii Medialnej oraz powstałych w jej ramach Radia i Telewizji Odnowa. Tworzyli je: kamerzyści, realizatorzy, reportażyści, akustycy… Dla realizacji celów Diakonii powstała również Fundacja „Nowy Czas”. Ks. Sławomir był szefem Diakonii Medialnej KZK od początku jej istnienia. Uczestniczył również w założeniu „Dobrych Mediów” w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, które obecnie przejęły zadania Diakonii Medialnej KZK.

Diakonia Medialna w akcji.

Skierkowizna. Aktualnie praca duszpasterska ks. Sławomira rozwija się wokół parafii Skierkowizna, gdzie dziś pracuje. Tu założył wspólnotę „Strumienie Nadziei”. Powołał zespół muzyczny, który prowadzi oraz grupy Różańca Rodziców za Dzieci. Zorganizował bogatą ofertę spotkań formacyjnych dla Parafian i osób z okolic. Rozpoczął Msze święte z modlitwą o uzdrowienie, które są odprawiane co miesiąc (z wyjątkiem lipca) od 2017 roku. Prowadzi spotkania maryjne dla KŻR w I soboty miesiąca. Organizuje tu rekolekcje, w którym uczestniczą setki osób. Dzięki życzliwości i ofiarności Parafian kościół w Skierkowiźnie stale się rozwija, a świątynia przyciąga swoim pięknem osoby spragnione Bożej Miłości.

Nawiedzenie Figury św. Michała Archanioła
Noc Świętych
Nowy pomnik nagrobny dla śp. ks. Sylwestra Szadkowskiego.

Kontakt z Proboszczem:

e-mail: kswadolek@gmail.com

Telefon:  515-687-829

Numer telefonu służy do celów duszpasterskich, ustalania spotkań w kancelarii (poza godzinami) oraz innych spraw parafialnych. Proszę, aby nie wykorzystywać numeru telefonu do ofert handlowych, materiałów promocyjnych itp.

Nie możesz skopiować treści tej strony.