Odnowa w Duchu Świętym „Strumienie Nadziei”

Wspólnota Odnowy w Skierkowiźnie zawiązała się w czerwcu 2018 r. po tym, jak przeżyliśmy w parafii Rekolekcje Ewangelizacyjne prowadzone przez ks. Sławomira Wądołka. Wiele osób ogłosiło Jezusa swoim jedynym Panem i Zbawicielem oraz oddało się do dyspozycji Duchowi Świętemu, prosząc o odnowienie darów złożonych w nas w sakramentach chrztu i bierzmowania. Po tych rekolekcjach część osób wyraziła chęć trwania w dalszej formacji.

Wkrótce potem przyjęliśmy nazwę „Strumienie Nadziei”. Skąd ten pomysł? Wierzymy, że dziś najbardziej każdemu potrzebna jest nadzieja i prostolinijne zaufanie do Boga Ojca. Świat cierpi z powodu niedosytu nadziei. Coraz więcej osób pogrąża się w rozpaczy, widząc własną bezradność w obliczu zła i licznych problemów. Z przykrością przyjmujemy informację o wzrastającej liczbie osób chorych na depresję, cierpiących z powodu uzależnień, rozpadających się rodzinach, samobójstwach, porzuceniach wiary katolickiej. Modlimy się i formujemy, aby dla cierpiącego świata stać się znakami Bożej nadziei. Chcemy głosić wszędzie i wszystkim nadzieję, która jest w Chrystusie, naszym Panu. Choć każdy popełnia błędy, wierzymy, że Bóg stworzył nas do bycia dobrymi i że nigdy nie jest za późno, aby odmienić swe życie.

Członkowie Wspólnoty spotykają się na wspólnej modlitwie i formacji w każdą pierwszą środę miesiąca. O godz. 18.30 przeżywamy wspólną Eucharystię, która jest naszą mocą i siłą. Potem od 19.00 modlimy się charyzmatycznie, słuchamy katechezy, dzielimy doświadczeniem wiary. Spotkania odbywają się w salce w Domu Parafialnym, a w sezonie zimowym na plebanii.

Oprócz spotkań formacyjnych posługujemy w parafii przede wszystkim tzw. darami zwyczajnymi. W pogoni za niezwykłością wielu ludzi zapomniało o tych najprostszych rzeczach, którymi mogą służyć Bogu i Kościołowi. Służymy więc pomocą, czasem, uśmiechem, swoimi zdolnościami, wspieramy różne dobre dzieła. Robimy to wszystko w miarę swoich indywidualnych możliwości.

We współpracy z ks. Proboszczem organizujemy i pomagamy w przeprowadzeniu różnych rekolekcji i spotkań z ciekawymi gośćmi.

Dodatkowo regularnie spotykamy się na „luźniejszych” spotkaniach integracyjnych tj. opłatek, wielkanocne jajko, spotkania wakacyjne, imieniny ks. Proboszcza itd.

Osoby, które chcą dołączyć do Wspólnoty, są zawsze mile widziane. Aby dołączyć do nas, wystarczy przyjść na spotkanie w pierwszą środę do Skierkowizny. Jeśli nie masz żadnego doświadczenia modlitwy charyzmatycznej ani wspólnoty, pomożemy! Angażować się więcej może każdy, kto ma trochę sił i wolnego czasu, ale nie jest to konieczny wymóg do bycia we wspólnocie.

Aktualnie Wspólnota liczy około 30 osób w różnym wieku. Są małżeństwa, wdowy, osoby samotne, ludzie młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni. Zapraszamy!

Nie możesz skopiować treści tej strony.