Grupa Małżeńska

W naszej parafii silny nacisk kładziemy na formację rodzin, wierząc, że zdrowa rodzina jest fundamentem zdrowego narodu.

W formacji małżeńskiej zwracamy uwagę na pogłębianie wiary w rodzinie, wychowanie dzieci ku dojrzałemu człowieczeństwu, rozwiązywanie problemów, rozwijanie wiedzy o istocie sakramentu małżeństwa oraz dialog małżeński. W nauczaniu podejmujemy różne tematy blisko związane z potrzebami zaangażowanych rodzin i małżeństw. Obecnie pewną stałą grupę małżeńską tworzy kilkanaście małżeństw.

Grupa została założona przez ks. Sławomira Wądołka, który duszpasterstwo rodzin prowadził w wielu parafiach, łącznie od 30 lat. Natomiast w Skierkowiźnie istnieje od połowy 2017 r.

W obecnej chwili nie praktykujemy „małych grupek”. Formacja dokonuje się głównie w kościele poprzez kazania poświęcone tematyce rodzinnej oraz dodatkowo przez dni skupienia i rekolekcje.

Zapraszamy wszystkich małżonków do uczestnictwa przede wszystkim w rekolekcjach małżeńskich, które odbywają się w jeden z weekendów sierpnia. Realizowaliśmy już temat „Kotwicy Małżeńskiej”, poznawaliśmy „Przepis na szczęśliwe małżeństwo”, a obecnie szukamy drogi, jak żyć „długo i szczęśliwie”… . W tych rekolekcjach biorą udział nie tylko małżonkowie z parafii Skierkowizna, ale również przyjeżdżają na nie osoby z nieco dalszych stron. Naprawdę warto!

Nie możesz skopiować treści tej strony.