Rekolekcje „Myślenie biblijne”

Zapraszam serdecznie na bardzo ciekawe rekolekcje pt. „Myślenie Biblijne”. Ich mottem są słowa bł. Jakuba Alberione, który powiedział, że „Jeśli czytasz Słowo Boże, kształtujesz w sobie Boże myślenie”.

Rekolekcje trwają pięć tygodni, a uczestnicy przeżywają je w swej codzienności. W tej refleksji pomoże im kartka z medytacjami i pytaniami. Ponadto wszyscy mogą spotkać się na Eucharystii, wspólnej modlitwie i katechezie w czwartki o godz. 19.00.

Co oznacza tytułowe „myślenie biblijne”?

W życiu każdego człowieka istnieją pewne schematy i mechanizmy poznawcze, które kierują jego myślami i mają zasadniczy wpływ na jego zachowanie. Jednak nie zdaje on sobie sprawy z tego, jak ogromne znaczenie mają one w jego postrzeganiu siebie i świata, w budowaniu relacji międzyludzkich, a nawet przeżywaniu wiary.

W wielu miejscach Pisma Świętego spotykamy modlitwę o rozpoznanie Bożych dróg, umiejętność chodzenia Bożymi ścieżkami. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że Bóg pobłogosławi tym, którzy będą Go miłować i chodzić Jego drogami (por. Pwt 30,15-20). Pan zapewnia, że polecenie nie przekracza możliwości człowieka, bowiem „Słowo jest bardzo blisko Ciebie: w twych ustach i w twoich sercu, byś je mógł wypełnić” (por. Pwt 30,14).

Biblijne myślenie rozpoczyna się od PRAGNIENIA. Pragnienia Bożego prowadzenia i poznawania Jego dróg. Otwartość serca na Boże pouczenia i mądrość Słowa Bożego to pierwszy krok w kierunku metanoi, czyli odmienionego, „nawróconego” myślenia. Dalsza droga biegnie przez zastępowanie błędnych i szkodliwych schematów myślenia doskonałym Słowem Bożym. Jednak aby było to możliwe, trzeba poznać Słowo, a także uczyć się kierować nim w swoim działaniu, konsultować z nim swe decyzje, postrzegać rzeczywistość przez pryzmat Słowa, budować na nim swoje życie.

Czego będziemy uczyć się na rekolekcjach?

Wykorzystując większość metod twórczej pracy ze Słowem Bożym, spróbujemy wejść w Jego głębię. Pismo Święte jest najlepszym oraz najskuteczniejszym „podręcznikiem” rozwoju osobistego, ale nie widzimy tego, ponieważ nie jesteśmy nauczeni umiejętności praktycznego korzystania z mądrości Słowa. Słyszymy go w kościołach i na spotkaniach modlitewnych, uczymy się go na wydziałach teologii, ale czy potrafimy nim żyć?! Czy sięgamy do niego zawsze, gdy mamy podjąć ważną decyzję lub gdy chcemy zrozumieć, co się dzieje w nas?! Jest to pytanie, na które chyba znamy odpowiedź.

Rekolekcje będą skoncentrowane na „zaprzyjaźnieniu się” z Pismem Świętym, twórczej pracy z nim i odnajdywaniu w jego treści odpowiedzi na nasze pytania. Będziemy także odkrywać niektóre spośród Bożych wskazówek dotyczących różnych sfer życia.

Informacje praktyczne

Rekolekcje zaczynają się 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) i trwają do 9 maja.

Spotkania czwartkowe (będzie ich pięć) rozpoczynają się będą Mszą świętą o 18.30 (dla chętnych). O godz. 19.00 rozpocznie się spotkanie rekolekcyjne, na które składać się będzie wspólna modlitwa i katecheza. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają do domu kartki z medytacjami i modlitwą, które mają pomóc w przeżywaniu rekolekcji w codzienności.

Istnieje możliwość uczestniczenia w rekolekcjach stacjonarnie albo w całości on-line.

Wymagane są zapisy! Można zapisać się na rekolekcje przez formularz: https://tiny.pl/dxps3

Jeśli są problemy z wysłaniem formularza, można zapisać się na rekolekcje, wysyłając swoje dane na adres: skierkowizna (at) onet.pl (w miejsce (at) wstawić @).

W treści formularza wybiera się rodzaj uczestnictwa: stacjonarny, on-line (internetowo) albo mieszany (dla osób, które nie mogą być w każdy czwartek).

Przy formie on-line potwierdzeniem uczestnictwa jest symboliczna opłata 30 zł. Dochód ten przeznaczony jest na utrzymanie TV Bobola.

Parafia św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie

nr rachunku 46 1240 5295 1111 0010 4767 6232

tytułem „darowizna na TV Bobola”

Uczestnicy on-line muszą obowiązkowo podać przy rejestracji na rekolekcje swój adres e-mail, na który będą otrzymywać nagrania katechez i kartki.

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.