Sakramenty

Sakrament Chrztu św.
1. Sakrament Chrztu św. w parafii św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie jest udzielany w każdą II-gą niedzielę miesiąca oraz w I Święto Bożego Narodzenia i Wielkanocy podczas Mszy św. o godz. 12.00. Nie udziela się tego sakramentu w okresie Adwentu i Wielkiego Postu.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzgodnienia daty chrztu.

2. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka (przynajmniej jedno z nich), minimum 10 dni przed datą chrztu w kancelarii parafialnej. Proszę, aby na spotkanie w kancelarii umawiać się wcześniej telefonicznie.

3. Do zgłoszenia należy przynieść następujące dokumenty i informacje:

a. dowód osobisty jednego z rodziców
b. akt urodzenia dziecka z USC
c. informacje dotyczące rodziców dziecka i rodziców chrzestnych: miejsce zamieszkania, rok urodzenia, rok i miejsce ślubu kościelnego

4. Rodzice chrzestni powinni ukończyć 16 rok życia, być bierzmowani i jeżeli są spoza parafii, powinni przedłożyć zaświadczenie od ks. proboszcza własnej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Uwaga: nie może być rodzicem chrzestnym osoba żyjąca w związku niesakramentalnym (konkubinat lub związek cywilny bez ślubu kościelnego), a w przypadku młodzieży – osoba nie uczęszczająca na katechizację.

 

Sakrament Małżeństwa

 1. Sakrament Małżeństwa udzielany jest zwyczajowo w sobotę w godzinach popołudniowych. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość ustalenia innego terminu ślubu.
 2. Pierwszym krokiem jest zarezerwowanie przez Narzeczonych daty ślubu w kalendarzu parafialnym. Należy to uczynić osobiście w kancelarii parafialnej.
 3. Około 3 miesiące przed planowaną datą ślubu Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (umawiając się wcześniej telefonicznie) z następującymi dokumentami:
  a. dowody osobiste obojga Narzeczonych
  b. metryka chrztu i bierzmowania (nie starsza niż pół roku) – jeśli Narzeczony/a nie pochodzi z parafii Skierkowizna
  c. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  d. dokumenty konkordatowe z USC
 4. Po sporządzeniu protokołu przedmałżeńskiego wygłaszane są zapowiedzi w parafiach Narzeczonych.
 5. Po wygłoszonych zapowiedziach, jeśli nie ma przeciwwskazań, przygotowywane są dokumenty do zawarcia małżeństwa. Potrzebne są dane świadków małżeństwa: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia.

 

Sakrament Namaszczenia Chorych

 1. Sakrament ten udzielany jest w parafii zwykle w czasie rekolekcji wielkopostnych dla osób chorych.
 2. „Na żądanie” udziela się tego Sakramentu w niebezpieczeństwie śmierci i w innych trudnych sytuacjach. Starajmy się wcześniej wzywać księdza – nie w ostatnim momencie – tak, aby spokojnie kapłan mógł dotrzeć do chorego.
 3. Dom należy przygotować na wizytę księdza u chorego: stół nakryty obrusem, na którym jest krzyż, zapalone świece, naczynie na wodę, tamponik waty lub kawałek chleba. Rodzina powinna być zgromadzona w miejscu, gdzie przebywa osoba chora. Czekamy na kapłana, modląc się za chorego.
 4. Dobrze jest wcześniej poinformować kapłana, czy osoba chora jest świadoma i czy będzie w stanie przystąpić do spowiedzi i przyjąć Komunię świętą.

 

Pogrzeb katolicki

 1. Pogrzeb zgłasza osobiście rodzina zmarłego w kancelarii parafialnej. Można uczynić to telefonicznie, uzgadniając datę pogrzebu i czas dostarczenia niezbędnych dokumentów do kancelarii parafialnej.
 2. Informujemy proboszcza, czy rodzina posiada na terenie cmentarza grzebalnego pomnik rodzinny czy też będzie to nowy grób.
 3. Należy dostarczyć następujące dokumenty do pogrzebu:
  a. kserokopię albo oryginał aktu zgonu z USC
  b. dokument przeznaczony dla administracji cmentarza
  c. dokument udzielonych sakramentów choremu (jeśli był np. w szpitalu)
 4. Pogrzeby w parafii ustalane są na dni powszednie.

 

Sakrament Bierzmowania

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego