Spotkanie z Ojcami Dominikanami

W niedzielę 14 czerwca br. w Skierkowiźnie gościliśmy Ojców Dominikanów z Warszawy. Kazania okolicznościowe wygłosi nam o. Emil Smolana OP i o. Radosław Broniek OP. Tego dnia dzielili się z nami swoim doświadczeniem i przestrzegali przed niebezpieczeństwem sekt. Kapłani ci posługują bowiem swoją wiedzą osobom uwikłanym w sekty i grupy psychomanipulacyjne oraz ich najbliższym.

Czym jest Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach?

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, w którym działają obaj duszpasterze, prowadzi wiele szkoleń, kursów oraz świadczy indywidualną pomoc zgłaszającym się osobom. Chroni człowieka przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną od 1995 roku.

O. Emil jest koordynatorem Centrum i dyrektorem Ośrodka w Warszawie. Przyznaje, że Centrum jest bardzo potrzebne, ponieważ od początku lat 90. XX wieku pojawia się coraz więcej ofiar grup destrukcyjnych. Potrzebna jest im fachowa pomoc duszpasterska, prawna, terapeutyczna, psychologiczna oraz wiedza religioznawcza. Wśród zgłaszających się osób są również ci, których bliscy (dzieci, małżonek, krewni) zaangażowali się w sektę, grupę kontrowersyjną lub destrukcyjną.

Najczęściej ofiarami grup destrukcyjnych padają osoby dorosłe między 30. a 45. rokiem życia. Czynne zawodowo, zarabiające (sekta nieraz przejmuje władzę nad majątkiem swoich członków), pragnące osobistego rozwoju i nie odnajdujące się w „tradycyjnych strukturach” tj. wspólnota parafialna. Najbardziej podatni na werbunek sekty są ludzie przeżywający kryzysy, z niezaspokojonymi potrzebami, zagubieni, pozbawieni wsparcia ze strony najbliższych.

Na dyżur do jednego z pięciu ośrodków w Polsce (Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Warszawa) „przychodzą najczęściej rodziny lub bliscy osób, które trafiły do grup destrukcyjnych. Zaniepokojone dziwnym zachowaniem swoich bliskich, utratą kontaktu, przychodzą, aby zapytać, co mogą zrobić, jak działać. (…) Na dyżury trafiają też osoby, które odeszły z sekt – takie, które chcą zweryfikować swoje niepokoje związane z działaniem ich grupy, czy wreszcie osoby pokrzywdzone w grupach katolickich. W każdym ośrodku prowadzimy stacjonarne dyżury. Najlepiej umówić się wcześniej telefonicznie na daną godzinę, aby nie stać w poczekalni. Można też napisać maila bądź zadzwonić. Aktualne adresy, telefony kontaktowe oraz godziny przyjęć zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.sekty.dominikanie.pl w zakładce: kontakt” (Niedziela, 51/2016).

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.