Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Na początku wyjaśniam, że nie ma czegoś takiego jak „unieważnienie ślubu”. Kościół nie ma władzy odebrać ważności małżeńskiej przysiędze. Może jedynie udowodnić, że w chwili jej składania przysięga była nieważna z jakiegoś powodu. Dlatego mówi się, że Sąd Biskupi stwierdza nieważność małżeństwa, a nie unieważnia ślub. Nie ma także czegoś takiego jak „rozwód kościelny”. Kościół głosi nierozerwalność małżeństwa i przyjmuje, że nie można go zawierać „na chwilę”, „na próbę”. Może uznać jednak, że zostało ono nieważnie zawarte.

Posypało się małżeństwo…

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to niełatwa decyzja, ale także nie może ona być podjęta zbyt pochopnie. Najczęściej na stwierdzenie nieważności decydują się ludzie dojrzali, często po kilku, kilkunastu latach od rozwodu cywilnego. Często pierwsze ich małżeństwo było podjęte nieroztropnie, niedojrzale… Na przykład zaistniał przymus spowodowany poczęciem dziecka, przymus rodziców lub opiekunów do małżeństwa. Czasami w grę wchodził także zbyt młody wiek, nieodpowiedzialność, niedojrzałość emocjonalna, choroby psychiczne, zatajone przed przyszłym współmałżonkiem nałogi czy problemy… Po paru latach dochodzi do rozwodu cywilnego. Z czasem człowiek staje się mądrzejszy i roztropniejszy, nabiera życiowego doświadczenia. I bywa, że pojawia się dojrzała relacja z drugim człowiekiem wraz z pragnieniem, aby zbudować raz jeszcze szczęśliwą rodzinę. Z pomocą przychodzi wtedy Sąd Biskupi, który w trybie procesowym ma zadanie stwierdzić, czy małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami prawa kanonicznego. Jeśli poprzednie małżeństwo było zawarte nieważnie, takie orzeczenie daje możliwość ponownego zawarcia sakramentalnego małżeństwa.

“Sąd Biskupi w Płocku z siedzibą w Płocku stanowi trybunał pierwszej instancji dla spraw sądowych, do których posiada kompetencje zgodnie z prawem kanonicznym. Drugą instancją dla spraw procesowych prowadzonych przez Sąd Biskupi Płocki jest Sąd Metropolitarny Warszawski” (43. Synod Diecezji Płockiej).

W Sądzie Biskupim Płockim można uzyskać bezpłatną poradę prawną dotyczącą sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Na konsultację należy wcześniej umówić się, dzwoniąc pod nr. (24) 268-04-63.

Skarga powodowa

Aby sporządzić skargę powodową, należy podać własne dane osobowe i dane byłego współmałżonka (imię i nazwisko, nazwisko panieńskie – u kobiet, adres, parafia) oraz datę i miejsce ślubu. Następnie podaje się tytuł, na podstawie którego małżeństwo uważa się za nieważne. Nie wystarczy fakt, że się nie lubicie, nie dogadujecie, że „wygasło uczucie”, ponieważ nie są to powody do stwierdzenia nieważności.

Następnie należy odpowiedzieć na kilkanaście pytań, które opisują Wasze poznanie się, narzeczeństwo, małżeństwo i okoliczności rozstania. Mamy świadomość, że są to bardzo trudne rzeczy dla wielu osób, ale konieczne, aby można było rozpocząć działanie.

Ważnym dokumentem w procesie jest orzeczenie sądu cywilnego – czy była orzeczona wina, kto wniósł pozew itd.?

Należy również zebrać jak największą liczbę świadków i dokumentów potwierdzających prawdziwość Waszych słów. W stwierdzeniu nieważności nie ma „przyjęcia na wiarę”, ale to, co mówicie i piszecie musi zostać przez kogoś potwierdzone. Istotne są obdukcje, listy, zaświadczenia, dokumenty, karty leczenia szpitalnego, karty z ośrodków odwykowych, wypowiedzenie z pracy itd.

Przypomnę, że świadkowie składają przysięgę co do prawdziwości swoich słów, a w przypadku kłamstwa (potwierdzenia nieprawdy) grożą im nawet konsekwencje karne. Dlatego lepiej nie próbować kłamać i mącić.

Dla Parafian istnieje możliwość pomocy i wstępnej konsultacji u Księdza Proboszcza.

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.