Jubileusz 80-lecia parafii

O tym, że przynależność do konkretnej parafii daje siłę, umacnia w trudnych chwilach i stwarza atmosferę wzrostu wiary, powiedział ks. biskup Piotr Libera 24 listopada br. w Skierkowiźnie. Przewodniczył Mszy św. z okazji 80-lecia parafii oraz poświęcił pomnik nagrobny byłego wieloletniego proboszcza ks. Sylwestra Szadkowskiego.

Przed Mszą św. w kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie bp Piotr Libera modlił się na cmentarzu parafialnym za zmarłych parafian i duszpasterzy. Poświęcił także pomnik nagrobny wieloletniego proboszcza parafii ks. kan. Sylwestra Szadkowskiego.

– My chcemy tak po prostu spotkać Jezusa, opowiedzieć Mu o naszym życiu, wysłuchać Jego słów, nakarmić się chlebem dającym wieczne życie. Chcemy przy kratkach konfesjonałów zostawić ciężar naszych grzechów, przy chrzcielnicy wprowadzać najmłodszych do grona dzieci Bożych – powiedział w czasie Mszy św. biskup płocki.

Zauważył ponadto, że kościół sprawia, że w stawaniu wobec Boga nie jest się samym. Przynależność do konkretnej parafii „daje siłę, umacnia w trudnych chwilach, zapewnia poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzrostu wiary”.

– To tutaj, razem z tymi, których nazywamy braćmi i siostrami w wierze, wspólnie możemy zanosić do Boga nasze modlitwy: mówić Mu o troskach i zmartwieniach, ale także dzielić się z Nim swoimi radościami, nadziejami, swoim szczęściem – podkreślił hierarcha.

Dodał, że mając na miejscu świątynię i kapłana, wierni mają możliwość spotkania się z Jezusem Chrystusem i oddania mu pod Jego opiekę. Jednocześnie mogą umacniać się wzajemnie poprzez wspólną modlitwę, udział w sakramentach Kościoła, a zwłaszcza w sakramencie Eucharystii.

Bp Libera prosił też Boga, aby dla wszystkich parafian świątynia była zawsze miejscem autentycznej, pełnej wiary, wzajemnej modlitwy.

Proboszcz parafii ks. Sławomir Wądołek z okazji jubileuszu powiedział, że należy z wdzięcznością wspominać tych, od których zaczęła się historia parafii św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie, a także patrzeć z radością na „dziś” parafii. To „dziś” tworzą parafianie, zaangażowani w życie wspólnoty oraz w grupy parafialne. O żywotności parafii świadczą również liczne powołania.

– Dziękujemy także Panu Bogu za tych, którzy od lat kroczą drogą służby Kościołowi i bliźniemu, drogą oddania życia Jezusowi Chrystusowi. Dziękujmy Bogu za ich życie i powołanie, prosząc o kolejne osoby, które odpowiedzą na Boże wezwanie do służby w Kościele – zapewnił duszpasterz.

Po Mszy św. miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do św. Andrzeja Boboli i „Te Deum” za dar 80-lecia parafii. Później na terenie organistówki odbyła się agapa z tortem jubileuszowym.

Podczas uroczystości rys historyczny parafii przedstawił regionalista dr Piotr Kaszubowski. Odbyło się też przedstawienie grup parafialnych (w parafii działają: Koła Żywego Różańca, asysta procesyjna, Apostolat Fatimski, grupa ministrantów, schola dziewczęca, wspólnota charyzmatyczna, grupa formacji małżeńskiej, grupa dorosłych lektorów), które zostały pobłogosławione przez Pasterza Kościoła płockiego.

W uroczystości uczestniczyło m.in. duchowieństwo z dekanatu, siostry zakonne pochodzące z parafii, samorząd, przedstawiciele szkół i innych instytucji.

Za: www.diecezjaplocka.pl

Za udostępnienie zdjęć dziękujemy także panu Wojciechowi Ostrowskiemu.


Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.