Pomnik Pamięci

W pierwszy piątek miesiąca 6 listopada 2020 r. o godz. 15.30 miał miejsce akt poświęcenia „Pomnika Pamięci„, który znajduje się na cmentarzu należącym do parafii Skierkowizna.

Początkowo uroczyste odsłonięcie pomnika planowane było na Uroczystość Wszystkich Świętych z udziałem licznie zgromadzonych wiernych i zaproszonych gości, jednak obostrzenia epidemiczne uniemożliwiły realizację tych planów. W piątkowym wydarzeniu wzięła więc udział jedynie delegacja Parafian i ks. Proboszcz Sławomir Wądołek, który pobłogosławił to dzieło. Jak ogłosił, po ustaniu obostrzeń i przywróceniu normalnego funkcjonowania parafii odbędzie się Msza święta na cmentarzu, podczas której dokonamy ponownego, tym razem uroczystego „odsłonięcia” pomnika.

Forma „Pomnika Pamięci” wzorowana jest na Górze Krzyży, która znajduje się m.in. w polskim sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie koło Wasilkowa oraz niedaleko litewskiej miejscowości Szawle. Jest to symboliczne wzgórze uformowane z kamieni, na którego szczycie znajdują się metalowe krzyże. Poniżej, na największych głazach umocowane zostały trzy tablice. Przed pomnikiem położona została kostka brukowa, która dopełnia całość.

Pierwsza tablica upamiętnia wszystkie osoby, które zostały pochowane na cmentarzu w Skierkowiźnie, lecz ich fizyczne nagrobki zostały usunięte lub zniszczone przez upływ czasu. Jest to miejsce szczególne, gdzie rodziny – nie znając rzeczywistego miejsca pochówku swoich krewnych – mogą zapalić znicz, postawić kwiaty i odmówić modlitwę. Druga tablica upamiętnia ofiary zbrodni hitlerowskich, bohaterów walk o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny oraz wszystkich, którzy poświęcili swe życie dla Polski. W przyszłości będzie to drugie miejsce – obok Grobu Nieznanego Żołnierza – gdzie można będzie złożyć wieńce w ważne dni pamięci narodowej. Trzecia tablica to symboliczny grób dzieci utraconych i nienarodzonych. Jej pełne nadziei i pocieszenia przesłanie ma nieść pokój sercom osieroconych rodziców.

Trzeba tu zaznaczyć, że „Pomnik Pamięci” jest dziełem Parafian. To oni ofiarowali kamienie i kostkę brukową oraz wykonali prace fizyczne związane z ułożeniem góry kamieni, podsypywaniem, położeniem kostki itd. Jedynie tablice zostały wykonane w profesjonalnym Zakładzie Kamieniarskim. To kolejna ważna inicjatywa, jaką podjęli na terenie parafii – mimo bardzo trudnego czasu, w którym się obecnie znajdujemy.

Zachęcam wszystkich do nawiedzania „Pomnika Pamięci” przy okazji wizyty w Skierkowiźnie oraz odwiedzin naszego cmentarza. Można tam składać kwiaty, zapalać znicze. Zachęcam również do nieustannej troski o wspólne dzieło.

Dodaj komentarz