Spotkanie z Misjonarzem

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego 23 maja parafianie ze Skierkowizny mieli okazję spotkać się z ks. Markiem Figurskim – kapłanem diecezji płockiej, który pracuje w Brazylii jako misjonarz, a pochodzi z pobliskich terenów.

Ks. Marek głosił nam Słowo Boże, opowiadając o posłudze misyjnej w Ameryce Południowej oraz zbierał ofiary na pomoc misjom.

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.