Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Dzień 3

MODLITWA O ŻYWĄ WIARĘ DLA KAŻDEGO Z NAS

„Każdy, który wzywa Imienia Pańskiego, będzie zbawiony” – dlatego wzywamy ku pomocy trzykroć święte Imię Twoje. Boże, któryś nas policzył w poczet synów Twego Kościoła i za dziedziców Twego królestwa przysposobił, bez żadnych z naszej strony zasług do ojcowskiego nas stołu dopuściłeś… a zarazem zezwoliłeś nam urodzić się dziećmi tego narodu, który dziś w jednym z naszych braci przyoblekasz w niegasnącej chwały blaski bądź uwielbiony życiem, trudem, śmiercią i chwałą Twojego Andrzeja a naszą miłością po wszystkie czasy!

Dzięki Ci składamy za strumienie łask i zmiłowania udzielane świętemu Andrzejowi i nam! Wybacz i nie pamiętaj nam, Panie: zbrodni, grzechów, niedbalstwa, opieszałości w Twej służbie, lenistwa, gnuśności i ociągania się w spełnianiu Twej najświętszej woli!

Błagamy Cię dziś najpokorniej i najszczerszej nie tylko o chleb powszedni, choć go nam bardzo potrzeba; nie tylko o pomyślność doczesną i ziemskie powodzenie, nie tylko o dobre zdrowie i długie życie, nie tylko o radości i okruchy pociech, chociaż ich tak pragnie biedne nasze ludzkie serce… ale także i przede wszystkim o skarb najdroższy (dozwól, byśmy go za taki zawsze uważali), o skarb, którym Ty sam jesteś, Boże nasz.

  • Utwierdzaj, podtrzymuj i umacniaj w umyśle każdego z nas wiarę i mocne przekonanie w naszej świętej religii!
  • Budź i ożywiaj w każdym z nas Twego Ducha! Miłość Twą zapalaj w każdym sercu!
  • Błagamy Cię i chcemy zabiegać, jak sam nakazałeś, naprzód o królestwo Twoje w nas i o jego sprawiedliwość, wierząc i ufając, że sam nie zapomnisz o doczesnych naszych potrzebach.

Święty Andrzeju, cichy wiary bohaterze, pochodnio gorejąca Bożą miłością, wstaw się za nami. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.