Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Dzień 9

MODLITWA O ŻYCIE W ŁASCE BOŻEJ I O JEJ POMOC DLA KAŻDEJ DUSZY

Na koniec naszej Nowenny, Boże nasz, mamy ostatnią prośbę. najważniejszą: aby każdy z nas wierzył mocno i nieustraszenie, swoje życie stosował do nakazów tej wiary, ustawicznie żył w łasce uświęcającej. Naucz nas, abyśmy życie nadprzyrodzone w sobie bardzo cenili, zwłaszcza gdy przyjdzie wybierać między zyskiem materialnym, grzeszną rozkoszą a Twoją łaską abyśmy nie sprzedawali dziecięctwa Bożego za miskę soczewicy lub jeszcze taniej. Pozwól, abyśmy nigdy nie przestawali być świątynią i mieszkaniem Ducha Bożego. Nie dopuszczaj, abyśmy mieli podzielić los zwiędłych i uschłych latorośli, odciętych i odrzuconych.

  • Od grzechów śmiertelnych, zabijających w duszy życie Boże – uchowaj nas!
  • Od pokus ponad nasze słabe siły – wybaw nas, Panie!

Niech w Twej łasce wzrastamy i pomnażamy się przez modlitwę, dobre czyny, a przede wszystkim przez godne przyjmowanie Sakramentów Świętych! Niech, gdy zawołasz, ten świat opuszczamy zjednoczeni z Tobą przez łaskę, zaopatrzeni na drogę wieczności! A że jesteśmy grzeszni, słabi i nędzni, niech nam towarzyszy ustawicznie Twa pomoc. Umysł osłabiony przez ziemskie i grzeszne ciemności, oświecaj światłem Twej łaski! Wzmacniaj Twą łaską chęć do dobrego, paraliżowaną już od młodości przez namiętność. pokusy, chęci użycia, bogactwa i pychy. Serce, dążące do świata, ludzi i dóbr doczesnych, a może już w nich utkwione, pociągaj Swą łaską ku Sobie, gdzie można znaleźć jedyny i prawdziwy pokój! Matko Łaski Bożej, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, w życiu każdego z nas osłaniaj nieustającą swą opieką, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Święty Andrzeju, szafarzu łask Bożych; za życia. w śmierci i po zgonie, przez Twe wstawiennictwo o jedną największą łaskę błagamy: abyśmy, mimo naszych grzechów, okazali się godnymi współczucia i miłości Serca Bożego tu na ziemi, przy śmierci i w wieczności. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.