Nowenna do św. Andrzeja Boboli

Dzień 8

MODLITWA ZA WŁADZE I WSZYSTKIE STANY W POLSCE

Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki, otaczał blaskiem potęgi i chwały, dziś zmartwychwstałą do nowego, niepodległego bytu otocz swą opieką. Podaj prawicę niebieskiej Twej pomocy tym, którzy w państwie sprawują rządy nad narodem, aby godnie i z pożytkiem dźwigali swój zaszczytny, ale trudny i odpowiedzialny obowiązek. Cały naród polski niech Twoim będzie ludem! Najprzód ci, których obdarzyłeś i przed ludem poleciłeś jaśnieć światłem nauki, niech wyczytują Imię Twoje w badaniu tajników świata i przyrody na różny sposób: słowem i pismem wielbią dzieła rąk Twoich, Synu Maryi i przybrany potomku Józefa, cieśli z Nazaretu, sam ciężko pracujący przy stolarskim warsztacie na ziemskie utrzymanie.

Boży Synu, a nasz Zbawco:

 • uświęć prace utrudzonych ludzi w Polsce, ulżyj ich doli,
 • spraw, niech święta Twoja sprawiedliwość reguluje i układa ich potrzeby i warunki,
 • broń pracowników przed atakami niewiary i zepsucia, pozwól im usłyszeć i pójść za wezwaniem, jakie skierowałeś i kierujesz do tych, którzy spracowani i obciążeni szukają ochłody.

Siewco ziarna Ewangelicznej prawdy, Ojca swego niebieskiego nazywający rolnikiem:

 • wejrzyj łaskawie na lud nasz polski, zawsze wiemy, poświęcający się mężnie dla Boga i Ojczyzny;
 • błogosław jego wysiłkom, aby wyżywić nasz cały kraj;
 • zachowaj duszę ludu naszego od bezbożności, obojętności i laicyzacji.

Niech lud nasz będzie mocny żywą wiarą, odznaczający się szczerą i głęboką pobożnością, niech jaśnieje światłem świętej gorliwości o chwałę Twoją – prosimy Cię, Panie!

Naszą młodzież i dzieci, przyszłość narodu i Twego Kościoła w Polsce, Boski Przyjacielu młodych dusz i serc:

 • racz otoczyć swoją troskliwą miłością, przed atakami złowrogich prądów;
 • chroń te delikatne kwiaty w promieniach swego Boskiego Serca;
 • pozwól im wzrastać i dojrzewać aż do pełności, którą Ty jesteś.

Królowo Polski, oto Twój naród, przy boku Twoim i u Twoich stóp! Święty Andrzeju, na polskim niebie jaśniejąca gwiazdo: 

 • promieniuj blaskiem swoich cnót;
 • strzeż nasze miasta, a wśród nich Warszawę, którą obrałeś i w której chciałeś spocząć;
 • ochraniaj te ziemie, po których wędrowałeś jako apostoł i misjonarz;
 • przyspiesz godzinę zjednoczenia wszystkich naszych braci w jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościele;
 • prowadź swoją Ojczyznę także i dzisiaj na szczyty nowej potęgi i chwały. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.