Warsztaty Modlitwy

W sobotę 23 maja br. odbyły się Warsztaty Modlitwy Charyzmatycznej, które w Skierkowiźnie poprowadziła ekipa „SOS dla wspólnot„, która jest częścią Ośrodka Formacji Charyzmatycznej „Mocni w Duchu” w Łodzi.

Co to są Warsztaty Modlitwy Charyzmatycznej?

Każdy chrześcijanin jest z natury „charyzmatykiem”, gdyż każdy otrzymał dar Ducha Świętego w sakramentach świętych, zwłaszcza przez chrzest i bierzmowanie. Jednak nie każdy rozwija te dary w sobie.

Przeżycie podstawowego kerygmatu wywołuje prostą i serdeczną modlitwę. Odnowa modlitwy wypływa z odnowy wiary, a więc z serca odmienionego przez Bożą łaskę. Człowiek pragnący głębszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym będzie się modlił w inny sposób niż ten, który praktykuje bardziej z przymusu czy przyzwyczajenia niż potrzeby serca.

Modlitwa charyzmatyczna to przede wszystkim modlitwa spontaniczna, płynąca z głębi serca i świadomości bycia umiłowanym dzieckiem Boga, które nie boi się rozmawiać z Nim jak z Ojcem i najlepszym Przyjacielem. Jednak tu napotykamy pewne trudności. Jak formułować właściwe prośby? Jak powinno wyglądać spontaniczne uwielbienie? Jak wzbudzić w sercu dziękczynienie? Te i inne pytania blokują nas niekiedy na otwartość w modlitwie spontanicznej.

Modlitwa charyzmatyczna to również modlitwa w świadomości darów, jakimi nieustannie Duch Święty obdarza Swój Kościół. Pojawia się tu więc: modlitwa „w językach”, proroctwo, słowo poznania itd. Innym darem, jaki otrzymujemy jest dar wstawiennictwa jeden za drugiego. Jak otworzyć się na dary? Jak je przyjąć? Jak uwolnić się od lęku przed opinią innych ludzi? Oczywiście, musimy mieć świadomość, że dary charyzmatyczne podlegają rozeznaniu Kościoła, a w przypadku wspólnot – rozeznaniu ich opiekunów kapłanów.

Wreszcie modlitwa charyzmatyczna jest ważna dla osób posługujących na spotkaniach modlitewnych. Chodzi bowiem o to, aby osoby posługujące (np. w zespole muzycznym) umiały poprowadzić modlitwę rozbudzającą serca innych ludzi do głębszej wiary, ufności i zawierzenia Jezusowi.

Co to jest ekipa „SOS dla wspólnot”?

Większość „charyzmatyków” pewnie skojarzy słynny zespół „Mocni w Duchu” z Łodzi, który wydał już wiele płyt z muzyką religijną, koncertuje po całym kraju i posługuje na największych wydarzeniach charyzmatycznych. Otóż, zespół muzyczny to tylko część potężnego Ośrodka Formacji w Łodzi, które prowadzą Ojcowie Jezuici. Inną ekipą działającą w ramach Centrum jest grupa „SOS dla wspólnot”.

To grupa wyszkolonych osób, która prowadzi różne warsztaty, skupienia, seminaria, rekolekcje. Posługuje wspólnotom modlitewnym w Polsce oraz wśród Polonii. Mają ogromne doświadczenie pracy z wielkimi oraz małymi wspólnotami.

Dodaj komentarz

Nie możesz skopiować treści tej strony.